*
 جعبه جواهرات موزیکال هدیه ای به یاد ماندنی برای روز عشق
قیمت : 20000تومان

****برای دیدن توضیحات بیش تر یا خرید این محصول زیبا اینجا کلیک نمایید.****


*

هديه براي روز تولد خانم

-

هديه براي روز تولد خانم

-

هديه تولد +مردها

اي نا رفيق.. به کدامين گناه ناکرده.. تازيانه مي زني بر اعتمادم
زير پايم را زود خالي کردي . سلام پر مهرت را باور کنم.يا پاشيدن زهر نا مرديت را خنجري از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه کردم .. کسي جز تو نبود

جه هديه اي براي کسي که دوستش داريم بخرييم

کاش هرگز در محبت شک نبود تک سوارمهرباني تک نبود
کاش بر لوحي که بر جان دل است واژه ي تلخ خيانت حک نبود


يک کادوي خوب

از درد دوست نداشتن هايت گفتم
خيانت را تجويز کردند
گويا اين آسان ترين راه عاشقي است

خريد هديه براي دختران

به لطف بي معرفتي دوستان فهميدم معرفت گنجينه اي است که اگه انسان نداشته باشه انگارهيچ چيز ندارد

کادوفروشي

ديوانگي هاي دلم را به دل نگير
دست خودش نيست ، طفلک باور کرده بود دروغ دوست داشتنت را

به يك خانوم چي كادو بديم

هر که مرا ديد ،
تو را نفرين کرد …
و من حواس خدا را پرت کردم که مبادا بشنود …!

كادو تولد خانمها

نياز عاشقان معشوق را بر ناز مي دارد تو سر تا پا وفا بودي ، تو را من بي وفا کردم

فروشگاه کادوي ازدواج

حرف ميزني اما تلخ محبت ميکني ولي سرد
چه اجباري است دوست داشتن من ؟

کادوي سالگرد ازدواج

نشسته ام….

_ کجا؟

کنار همان چاهي که تو برايم کندي….

عمق نامردي ات را اندازه مي گيرم !!

هديه تولد دوست دختر

محبت به نامرد ، كردم بسي محبت نشايد به هر نا كسي

تهي دستي و بي كسي درد نيست كه دردي چو ديدار نامرد نيست

هديه براي اقايان

سلام اي بي وفا اي بي مروت . سلام اي ساز گيتار محبت
سلام کردم نگي تو بي وفايي / وگرنه ما که عاشقيم بي مروت !

کلمات کليدي براي هديه براي روز تولد خانم :

tage

 • کادو تولد دخترانه سورپرايز سالگرد ازدواجهر رهگذري محرم اسرار نگردد صحراي نمکزار چمن زار نگرددهرجا که رسيدي طرح رفاقت مکش اي دوست هر بي سر و پا يار وفادار نگرددهديه تولد +مردهاچــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــاعــشــق […]
 • هديه براي معلم کادو براي نامزدمخيلي سخته غمخوار کسي باشي که خودت بزرگترين غمش هستي !!کادو بچهدلتنگي هميشه از نبودن نيستلحظه هاي بي خبري پر از دلتنگي استبه يك خانوم چي كادو بديم آنقدر رسم وفا مرده كه ترسم مجنون گر زنده شود […]
 • بهترين هديه که ميتوان با قيمت مناسب براي معلم مرد خريد چيست کادوفروشيطلوع بي شمار معرفت باش / به شهري که رسومش بي وفائيستسرم سرگرم تصوير تو گشته / به آن حدي که اسمش بي نوائيستهديه براي دختر متولد فرور دين*به نامردي نامردان قسم خوردم که نامردي کنم در حق نامردان آهاي […]
 • بهترين کادو براي تولد دوست پسر هديه تولد +مردهاگريه" تر "ميکنهبايد مهربان "تر" ميشديگناه نامهربانيت به گردن گريه نيندازبهترين هديه تولد براي آقايان متولد مهرمــَـن بـي تــوشعـــر خــواهــم نــوشتـــ؛تـــو بــي مـَـنچــِـه خــواهــي […]
 • هديه تولد براي دختر ده ساله فروش هديه عاشقانهبي وفا!!ايـن روزهـا نـه مـجـالـي بـراي دلـتـنـگـي دارم و نـه حـوصـلـه ات را.. ولـي بـا ايـن هـمـه،گـاه گـاهـي دلـم هـواي تـو را مـيکـنـدخريداينترنتي انگشتر ماه تولد به قيمت ارزان سكوت […]
 • کادوهاي ارزان تولد خريد اينترنتي کادو سالگرد ازدواج مردانهدرد داردوقتي مـي رودو هـمه مي گوينددوستت نداشـتو تو نمـي تواني ثابت کنيکه هرشـببا عاشقانـه هايشخوابـت مي کرد.هديه تولد +مردهادل من همي داد گفتي گواهي که باشد مرا روزي از […]
 • بهترين وشيک ترين هديه براي پسر يکساله آقايان از چه هديه اي خوششان مي ايدبزرگترين اشتباهم اين بود که التماس کردم بماني ... نمي ارزيدي دير فهميدم ...!!!کادوفروشياس ام اس بي معرفتيخيلي سخته…به خاطر کسي که دوسش داري…همه چيز رو از سر راهت خط […]
 • هديه قشنگ واسه دوس دختر جديدترين كادوي تولد براي زن ارديبهشتمي خواهم گياه خوار شوم از دستت....بس که مرا خر فرض کردي!!!خريدپستي کادوهمديگر را دور ميزنيم تا زودتر به مقصد برسيمغافل از اينکه زمين گرد است و باز به هم خواهيم رسيدهديه هاي […]
 • بهترين کادوي تولد بهترين کادوي نامزديهرکس به طريقي دل ما مي شکند , اما تو خيلي خلاقيت به خرج داديآورين ...آورينهديه تولد +مردهابه نامردمان مهر كردم بسي نچيدم گل مردمي از كسيبسا كس كه از پا در افتاده بود سراسر توان را زكف داده […]
 • کادوي تولد در ارديبهشت به يک دوست خريد کادو هاي قشنگاين اس ام اس رو ميزنم به سلامتي همه بي معرفتا که سخت مشغول شطرنج زندگي اندو نميدونن ما مات رفاقتشون هستيم انتخاب هديه براي آقايان هر رهگذري محرم اسرار نگردد صحراي نمکزار چمن زار نگرددهرجا که […]
 • گل ماه تولد بهترين هديه براي معلمچه شده؟ اي دل ديوانه هوايش کردي؟ / با دو چشمان پر از اشک صدايش کردي؟گفته بودم که دلش معدن بي معرفتي ست / تو نشستي و دلت خوش به وفايش کردي؟به يك خانوم چي كادو بديمآئين عشق بازي دنيا عوض […]
 • کادو مناسب دختر با تصوير هديه وکادوسال 90براي آقاياناگر روزگار هزار بار هم نبودنت را به من ديکته کند نمره من باز مي شود صفرنبودنت را ياد نميگيرمهمسران متولدين اسفند ماهکاشکي يکي بود که فقط با يکي بودهديه براي شوهردل که رنجيد از کسي […]
 • بهترين هديه بهترين کادو تولد که مردا رو خوشحال ميکنهاس ام اس بي معرفتيخيلي سخته…به خاطر کسي که دوسش داري…همه چيز رو از سر راهت خط بزني…!!بعد بفهمي…خودت تو ليستي بودي که…!اون به خاطر يکي ديگه…خطت زده..! خريدن بهترين هديه […]
 • بهترين هديه تولد بهترين هديه براي متولدين فرورديناز زشــتي کردار تو هم خسته شدم . بي معرفتي ديده و بشکسته شدمپژواکم و در ســـينه صد کوه اســـي / بي مهري و غم ديدم و لب بسته شدمکادوفروشي زندگي بازي گرفتن ديگران نيستکه روزي […]
 • کادو براي دختر 8ساله خريد کادو براي آقاياندرد دارد … وقتي چيزي را کسر ميکني که با وجودت جمع زده اي !!هداياي نامزدياين روزهــــــــــــــاحس ميکنم جايي را تنگ کرده ام!!!جايـــــي در قلــــــب تــــوبراي آمبه يك خانوم چي كادو […]
 • کادوي تولد خريده هديه تولد به قيمت ارزانموقع Delete فولدر خاطراتتذهنم error مي دهد،گمانم يکي از فايلها در حال اجراست خريد اينترنتي کادو سالگرد ازدواج مردانهبزرگترين اشتباهم اين بود که التماس کردم بماني ... نمي ارزيدي […]
 • هديه مناسب روز مادر چيست بهترين كادوبه دخترهادل به دلم که ندادي، پا به پايم که نيامدي،دست در دستم که نذاشتي، سر به سرم ديگر نگذار که قولش را به بيابانداده امکادوفروشيراســـــــــتـــــــي،در ميـــان اين همـــه اگـــر،تـــو […]
 • بهترين کادو براي روز تولد کادو براي آقايانبه تو که فکر مي کنمبي اختياربه حماقت خود لبخند مي زنمسياه لشکري بودم در عشق توو فکر مي کردم بازيگر نقش اولمافسوسهديه تولد +مردهاهر رهگذري محرم اسرار نگردد صحراي نمکزار چمن زار نگرددهرجا که […]
 • کادوي مناسب دختر??ساله فروشگاه کادوي ازدواجبـــيـــزار بـــــاش از مـعـشـوقـــه اي کـهاســـــم کــــارهـــاي بــــــدش را آزادي بـــگــــذارداســـــم نـــگـــرانــي هـــايـــتـــــ را گــــيـــر دادن بــــــگــذاردو بــراي بــي […]
 • مچ بند مردانه خريد كادوي تولد براي همسرمهربانم!يک جهان قاصدک ناز به راهت باشدبوي گل، نذر قشنگي نگاهت باشدو خداوند شب و روز و تمام لحظاتبا همه قدرت خود پشت و پناهت باشدتولدت مبارک!يک کادوي خوبتو يک تولدي شدي به قلب زخمي ام […]
 • کادو واسه زن چه هديه اي براي دختر متولد ارديبهشت بگيرمدر اين بازار نامردي به دنبال چه مي گردي؟ نمي يابي نشان هرگز از وفا و جوانمرديبرو بگذر از اين بازار ، از اين مستي و طنازي اگر چون کوه هم باشي در اين دنيا تو مي […]
 • کادوي تولد ارزان قيمت براي دختران هداياي جالبشب شرابي خوردم و مستي مرا در بر گرفت , بي وفاييت آمد به يادم , هستيم آتش گرفت.خريدن بهترين هديه براي همسرهميشه به من ميگن مثل بچه ي آدم رفتار كن...... من نميدونم مثل هابيل باشم يا قابيل!؟عطر مناسب […]
 • فروشگاه دخترخوب به يك خانوم چي كادو بديمميان دست من و تو هزار فرسنگ است / غريب مانده دلم بي وفا دلم تنگ استسراغ چشم ترم را چرا نمي گيري / مگر جنس دل نازک تو از سنگ استدختر متولد ارديبهشتسلام اي بي وفا اي بي مروت . سلام اي […]
 • كادوي مناسب براي تولد فروشگاه کادوي ازدواجتو اي سمبل معرفت!کجايي ؟سلام / اين هم رسم توست،دوستي بي کلامنديدم کسي ،هيچ مانند تو / يک روز خوب ،يک روز بد...بي مرامهديه مناسب براي آقاياندرد دارد وقتي من عاشقانه هايم را مي نويسم ،ديگران […]
 • هديه براي دختر بچه ها مردها از چه کادويي خوششون مياد آئين عشق بازي دنيا عوض شده استيوسف عوض شده است ، زليخا عوض شده استآن بي وفا کبوتر جلدي که پر کشيداکنون به خانه آمده اما عوض شده استهديه تولد نامزدمگر غير از وفا از من چه سر زد ، […]
 • كادويي ك مردان مردادي رو خوشحال ميكنه جيه انواع قابهاي شيک براي هديه روز معلم در شب هاي خوشبختي تو سهم من تنهايي است در دل من اما فقط آرزوي توستتولدت مبارک . . .يک هديه شيک براي خانمهادارم فکر ميکنم امروز چه روزيه؟تو يادته؟حس ميکنم يه خبرايي […]
 • ليست هداياي مردانه هديه براي دختر يك روز فكر ميكردم اگر او را با غريبه اي ببينم شهر را به اتش ميكشم اما امروز براي ديدنش حاضر نيستم حتي كبريتي روشن كنمهديه هايي براي متولدين ماه شهريور و اسفندهر که مرا ديد ،تو را نفرين کرد […]
 • هديه زيبا ي تولد دختر دو ساله آرزو براي سال جديدهميشه به من ميگن مثل بچه ي آدم رفتار كن...... من نميدونم مثل هابيل باشم يا قابيل!؟هديه زيبا براي روز تولد همسر* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *سلامِ مرا به وجدانت برسان و اگر […]
 • کارت پول هديه روز معلم ه همسران متولدين اسفند ماه دلم را مبتلايت کرده بودم خودم را خاک پايت کرده بودمندانستم بي وفا هستي وگرنه همان اول رهايت کرده بودم !متولدين آقاي ماه هاي سال با دلي که بويي از وفا نبرده است جور بيکرانه و بهانه […]
 • چه چيزي براي کادو دادن به مرد خوبه يک کادوي خوب عزيزم منت بر سر تقويم گذاشتي و بهار را خجالت زده کردي و بهمن را سر افراز کرديو عدد 20 رابراي من خوش يمن کردي ي عزيز دلم تولدت مبارک . . . فروشگاه کادو نگاهت را قاب مي گيرم. در پس آن لبخند. که به […]
 • بهترين هديه براي مردان در روز تولدشان جه هديه اي براي کسي که دوستش داريم بخرييم دوست دارم قد يه بشکه بنزين .. خاطر خواتم قد يه پمپ بنزين.. روز تولد تو بهترينم.. هديه بهت مي دم يه کارت بنزينگل براي هديه روزي که به دنيا آمدي هرگز نميدانستي زماني […]
 • کادو براي دختران پيشنهاد هديه براي خانمها ميرم ولي تنهات نميذارم ....يعني تنها نيستي که ....خريد اينترنتي هديه روز معلم از تو دلگيرم…از عاشقي سيرم…درسته بي تو ميميرم…ولي ايندفعه ميرمهديه تولد دخترانه اگه از بوي گلي خوشت نيومد […]
 • کادو براي پسر ? ساله فروش هديه عاشقانهجشن ميلادت را به پرواز مي رومدراين خانگي ترين آسمانِ بي انتهاآسماني که نه براي مننه براي توکه تنها براي ” ما ” آبيست خريد هديه براي نامزد ميلاد تو شيرين ترين بهانه ايست که مي توان با آن […]
 • يه هديه ارزون واسه خانوما اهنگ کادو دادنبه لبخنذي مرا از غم رها کنمرا از بي کسي هايم جدا کناگر مردن سزاي عاشقان استبراي مردنم هر شب دعا کنکادوي تولد دختر فروردين رفتي دلم شكستي اين دل شكسته بهتر پوسيده رشته ي عشق از هم گسسته بهترمن […]
 • يک هديه مناسب براي نامزد خريدن انلاين هديهچنديست سماق زير لب ميساييم بيکارترين پديده ي پيداييم گويند که سال، سال کارست و تلاش, کو کار که تا مضاعفش فرماييمخريد هديه روز معلم اينترنتيدر اوج يقين اگرچه ترديدي هست / در هر قفسي کليد اميدي […]
- ك.ك:

هديه براي روز تولد خانم

هديه براي روز تولد خانم

هديه براي روز تولد خانم

-

هديه براي روز تولد خانم

- Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

WordPress