*
 جعبه جواهرات موزیکال هدیه ای به یاد ماندنی برای روز عشق
قیمت : 20000تومان

****برای دیدن توضیحات بیش تر یا خرید این محصول زیبا اینجا کلیک نمایید.****


*

بهترين هديه تولد براي خانم ها

-

بهترين هديه تولد براي خانم ها

-

کادوي تولد براي دختران ماه فروردين

سكوت دردناكترين پاسخ من به بي وفايي هاي توست!

اقايان چه کادويي را دوس دارن

به نامردي نامردان قسم جانا كه نامردي

كه نامردان خجل گشتند از بس كه تو نامردي


فروش محصولات مربوط آقايان

مثل اينکه براش خيلي مهم بودم!چون براي هميشه دورمو خط ____________کشيد

هديه سالگرد ازدواج آقايان

اگرچه نازنينان را وفا نيست / گلستاني چو باغ آشنا نيست
اگر بر چرخ هفتم پا گذارم / دلم يک لحظه از يادت جدا نيست

خريد هديه سال نو براي دختر

هر که مرا ديد ،
تو را نفرين کرد …
و من حواس خدا را پرت کردم که مبادا بشنود …!

بهترين هديه سال نو براي همسر

سيگارت را با او روشن کن
تکليفت را با من !!!

مردها از چه کادويي خوششون مياد

اين همه مهربوني رو از تو چطور باور کنم ؟ توو اين قحط وفا که عشق ، صورت کيميا داره

دخترها چه کادويي دوست دارند

براي کسي مُردم که برايم ؛
نه… تب کرد
نه… سرفه
نه… حتي عطسه

خريد کادو اينترنتي

قلبم گرفت عزيزم از بس که بي وفايي

تنگ غروب گم شد الماس آشنايي

خواستي ردم کني تو يک جوري که نفهمم

يک لحظه باورم شد که من چقدر نفهمم

براي مرد متولد فروردين ماه چه هديه بخرم

اينجا تا لباس را سياه نبينند باور نميکنند چيزي را از دست داده اي.

به يك خانوم چي كادو بديم

دل من همي داد گفتي گواهي که باشد مرا روزي از تو جدايي

دريغا دريغا که آگه نبودم که تو بي وفا در جفا تا کجايي
کلمات کليدي براي بهترين هديه تولد براي خانم ها :

tage

 • کادوي جالب براي تولد دختر بچه ها فروش محصولات مربوط آقايانمـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..ايـن بـــاردوسـتـت دارم هـــايـــم راپـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت …و …رفــتبه يك خانوم چي كادو بديمبه لطف بي معرفتي دوستان فهميدم معرفت گنجينه اي است که […]
 • چه کادوي بگيرم خريد بهترين هديه تولدکسي که رنگ پريدگي خزان را ادراک کردهباشد به نيرنگ گل هاي رنگ رنگ دل نخواهد بست به نامرداني چون تو ديگر دل نخواهم بستطرحهاي جديد شال عشق سال 90جلو کوه داد بزني‌ محبت بر ميگرد محبت!تو از […]
 • هديه تولد شوهر بهترين كادو تولد براي شوهرم ما هم از مستان اين مي بوده ايمعاشقان درگه وي بوده ايمدر بلا هم مي چشم لذات اومات اويم مات اويم مات اوهديه روز تولد خريد بهـــــار بــــودم چـــه زود خــــــزان […]
 • فروشگاه دخترخوب به يك خانوم چي كادو بديمميان دست من و تو هزار فرسنگ است / غريب مانده دلم بي وفا دلم تنگ استسراغ چشم ترم را چرا نمي گيري / مگر جنس دل نازک تو از سنگ استدختر متولد ارديبهشتسلام اي بي وفا اي بي مروت . سلام اي […]
 • يه هديه ارزون واسه خانوما اهنگ کادو دادنبه لبخنذي مرا از غم رها کنمرا از بي کسي هايم جدا کناگر مردن سزاي عاشقان استبراي مردنم هر شب دعا کنکادوي تولد دختر فروردين رفتي دلم شكستي اين دل شكسته بهتر پوسيده رشته ي عشق از هم گسسته بهترمن […]
 • گل ماه تولد بهترين هديه براي معلمچه شده؟ اي دل ديوانه هوايش کردي؟ / با دو چشمان پر از اشک صدايش کردي؟گفته بودم که دلش معدن بي معرفتي ست / تو نشستي و دلت خوش به وفايش کردي؟به يك خانوم چي كادو بديمآئين عشق بازي دنيا عوض […]
 • با کلاس ترين کادوهاي مردونه آقايان با چه هديه اي خوشحال مي شوند ؟پيامک بي معرفتيخـوابَم نِمے بَــرَدبِه هَمـه چيز فِکر کَـرده اَمبيشتَر بِه تُــووَ مي دانَــم کِه خوابــےوَ قَبل اَز بَسته شُدَن چَشــم هآيَـتــــبِه هَمه چيــز فِکــر […]
 • هديه تولد براي مردها هديه سالگرد ازدواج آقايانهر که مرا ديد ،تو را نفرين کرد …و من حواس خدا را پرت کردم که مبادا بشنود …!بهترين هديه برا روز تولد كودكزيزم علاوه بر اينكه جات خالي نيست تازه سر اينكه كي قراره جات بياد دعواستخريد […]
 • ي کادوي شيک دختران مناسب ترين هديه براي متولدين آبان چيست؟ چه خوب آمدي صفا کردي چه عجب شد که يادي از ماکردي؟بي وفايي مگر چه عيبي داشت که پشيمان شدي وفا کردي؟هديه براي همسرم راهنماييخيلي سخته غمخوار کسي باشي که خودت بزرگترين غمش […]
 • هديه تولد براي دختر 3 ساله هديه روزتولد زنم آنگه كه به احساس به من خنديديميناي رخت را افسوس كه دزديديآن دم كه توعشقم را در چشم نمي ديدياي گل چه مطلب به چه انديشيدي؟هديه هاي مخصوص روز معلم بيا اي گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوي ما […]
 • هديه تولد همسر كادو براي سالگرد ازدواج به باد داد مرا خانمان غم پسرانبه ياد ماند همين يك نصيحت از پدرمگرم از اين همه تحصيل عشق حاصل نيستخوشم چو سرو كه ازادگي بود ثمرمبهترين هديه تولد به دختر در گلستان خيالم ندهد هيچ گلي بوي […]
 • بهترين کادوي تولد براي عشقت قيمت بهترين هديه همسرعاشق بودن هنر نيست عاشق ماندن هنر است پس عاشق نشو ؛ عاشق بمان !بهترين کادو ها از نظر زنبيا تا برايت بگويم تا چه اندازه تنهايي من بزرگ استو تنهايي من شبيخون حجم تو را پيش بيني نميکردو […]
 • بهترىن هديه به دختر ده ساله چى خوبه بهترين به آقايانحداقل بهش ميگفتي دوستش نداري ! توي قلبت براش جا نداري ! داره ميميرهخبري داري چند وقته اسيره ؟داره جون ميدههديه براي نامزدم به درد هم اگر خوريم قشنگ استبه شانه ، بار هم اگر برديم قشنگ استدر اين […]
 • هديه تولد چه هديه اي براي شوهرمگر غير از وفا از من چه سر زد كه دل را بي وفا خواندي و رفتي مگرغيراز نگاهت به چشمانم كه درزد كه از ناز چشم خود ازدل گرفتيخريد بهترين هديه به يک مردمـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..ايـن […]
 • بهترين هديه واسه دوست چيست کادو براي آقايانخوبه که بدوني:اون ستاره اى که از همه پرنور تره فقط مال تو نيست!به همه چشمک ميزنه …!متولدين آقاي ماه هاي سالحس ميکنم بايد کارگردان مي شدم ! هرکسي به من ميرسد بازيگر استفروشگاه كادو تولدامشب […]
 • هديه روز تولد هديه ايي مناسب براي تولد آقايان افرادي که زمان را در انتظار شرايط عالي از دست ميدهند هرگز موفق نميشوند- مارک فيشرکادو تولد برا همسر داروي تربيت از پير طريقت بستان کآدمي را بتر از علت ناداني نيست سعدي […]
 • خريد کادوبراهمسر كادويي بچهرابطه اي که توش اعتماد نيستمثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،تا هر وقت که بخواي ميتوني توش بمونيولي تو رو به جايي نميرسونههديه ي مناسب براي دختر خانمهااس ام اس بي معرفتيخيلي سخته…به خاطر کسي که […]
 • هديه مناسب براي تولد دوست دختر کادو براي نامزدمزيزم علاوه بر اينكه جات خالي نيست تازه سر اينكه كي قراره جات بياد دعواستهديه براي آقايانيادش بخير…‏”من بودم و تو”او بود و ديگري…اين روزها…‏”تويي و او”من ماندم و خداخريده هديه تولد به قيمت […]
 • کادوي تولد؟ بهترين جمله براي دادن کادو در روز تولد نميدانم که دردم را سبب چيستهمي دانم که درمانم تويي بسكادوي تولد همسر مي كشمت سوي خويش . اين كشش قلب ماست ..قلب تو گر آهن است. قلب من آهنرباستهمسر مناسب براي متولدين […]
 • كادو تولد بچه ي سه ساله بهترين کادوبراياي نا رفيق.. به کدامين گناه ناکرده.. تازيانه مي زني بر اعتمادمزير پايم را زود خالي کردي . سلام پر مهرت را باور کنم.يا پاشيدن زهر نا مرديت را خنجري از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه کردم .. […]
 • بهترين هديه براي سالگرد ازدواج به شوهر كادو تولد براي خانمهادلتنگي هميشه از نبودن نيستلحظه هاي بي خبري پر از دلتنگي استهديه براي آقاياناين اس ام اس رو ميزنم به سلامتي همه بي معرفتا که سخت مشغول شطرنج زندگي اندو نميدونن ما مات رفاقتشون هستيم مناسب […]
 • هديه براي روز دختر هديه براي دوست امروز روز در گذشت نويسنده ي اس ام اس است براي شادي روحش سه تا اس ام اس بلند بفرستدختران جوان از چه پسر هايي خوششان مي ايد . چيه؟!!؟توقع داري تو اين بازار کــساد اس ام اس که يا قطعه يا ..... من […]
 • کادوي مناسب براي خانمها کادو خاصنابينا گفت : دوستت دارم ماه گفت تو که منو نمي بيني؟ چطوري دوستم داري . نابينا گفت :اگه مي ديدمت ؟ عاشقزيبايت مي شدم . اما حالا که نمي بينمت عاشق خودت هستمخريد کادو تولد؟آدم به زمين آمد اين حادثه رويا […]
 • عکس جعبه کادو تولد درحال هديه دادن كادوي مناسب جهت هديهبودي ز دل من از تو ان ميخواهموز گمشده ي خويش نشان ميخواهمسر مطلع هر بيت تو حرفي بردارهر انچه که شد من از تو ان ميخواهمهديه خانم ها هنگام سپيده دم خروس سحريداني که چرا همي کند نوحه گرييعني […]
 • هديه برا زنم چي بخرم خريد گل براي تولداين روزا رياضيم خيلي ضعيف شدهنميدونم چراولي ديگه نمي تونم آدم حسابت کنم !بهترين کادو به بچه وقتي خانومي بهت گفت: “چــــــــــــــــي؟”،به اين معنا نيست که گفته شما را نشنيده.او در واقع به شما […]
 • همسرروز کادوي تولد براي اقايونبهت نمي گم آدم بي معرفتي هستي چون بي معرفت ها که آدم نيستندبهترين هديه تولد براي دخترمــَـن بـي تــوشعـــر خــواهــم نــوشتـــ؛تـــو بــي مـَـنچــِـه خــواهــي کــــرد؟اصـــلا”يــــادت […]
 • هديه تولد براي خانومها نام يه کتاب مناسب براي هديه راست اين زلف پريشان كه به رو مي فكنيبه درستي دل جمعي به جفا مي شكنيدل و جان و تن من باد فداي تو كه تومرهم و راحت و ارام دل و جان وتنيکادومورد علاقه مرد متولد دي ماه من از روئيدن […]
 • هديه براي دختر جوان اهنگ کادو دادننه! چشمانم شور نبوداگر که آخر کارمان ندامت شددست هايم نمک نداشتخريد عاشقانه ترين کادوهميشه به من ميگن مثل بچه ي آدم رفتار كن...... من نميدونم مثل هابيل باشم يا قابيل!؟خريد بهترين هديه به يک […]
 • خريد کادو براي مردان بهترين کادو چيه ؟ خوشا آنان كه هر شامان ته وينندسخن با ته گرند با ته نشينندمو كه پايم نبي كايم تو وينمبشم كانان بوينم كه ته وينندماندگارترين هديه،هديه ايست كه تك و بي همتا باشد گر بوسه مي خواهي بيا يک نه دو […]
 • عکس کادو برا عشقت فروشگاه کادو نهنگي بچه خود را چه خوش گفتبه دين ما حرام امد کرانهبه موج اويز و از ساحل بپرهيزهمه درياست و ما را اشيانهبهترين به آقايانمن در اين آيه تو را آه کشيدم آه ...........من در اين آيه تو را به درخت و آب […]
 • کادوي تولد بهترين هدايا براي تولد دوستمن چه کنم خيال تو منو رها نمي کنه اما دلت به وعده اش يه کم وفا نمي کنهمن نديدم کسي رو که مثل تو ماندگار بشه ادم خودش و که تو دل اينجوري جا نمي کنه ..هديه براي روز معلم چاي ؟قهوه […]
 • انواع هديه واسه دختر خانوما هديه براي كسي كه دوستش داريمبه تو که فکر مي کنمبي اختياربه حماقت خود لبخند مي زنمسياه لشکري بودم در عشق توو فکر مي کردم بازيگر نقش اولمافسوسبهترين هديه براي تولد اقايان آنقدر رسم وفا مرده كه ترسم مجنون گر […]
 • شعر هديه روز معلم پسرها از چه دخترهايي خوششان مي آيد؟ كنار پنجره تنهاي تنها ميان هاله اي از غم نشستمتو آرايشگر چشمان موجي و من زيباييت را مي پرستمهديه اي براي نامزدمچه غريب ما ندي اي دل نه غمي نه غمگسارينــه بــه ا نـتـظـــار […]
 • بهترين کادوي تولد براي دختر ? سال پسر ها از چه نوع دختري خوششان مي آيد حيف اين چشمهام که براي چون توي بي ارزشي اشک ريخت!و چه ساده دلم که هنوزم دوست دارهکادوي زيبا براي شوهر اين جمله هميشه يادت باشه : زندگي گل سرخي است که گلبرگهايش خيالي […]
 • هديه تولد خريدپستي کادو رسم ما آوارگان ترک وفاي دوست نيست رسم ما دريا دلان خشکيدن احساس نيست ما محبت را به نام دوست ارزان ميکنيم تا صداقت زنده است ما هم رفاقت ميکنيمبهترين هديه براي تولد اقايان به نامردي نامردان قسم […]
- ك.ك:

بهترين هديه تولد براي خانم ها

بهترين هديه تولد براي خانم ها

بهترين هديه تولد براي خانم ها

-

بهترين هديه تولد براي خانم ها

- Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

WordPress