*
 جعبه جواهرات موزیکال هدیه ای به یاد ماندنی برای روز عشق
قیمت : 20000تومان

****برای دیدن توضیحات بیش تر یا خرید این محصول زیبا اینجا کلیک نمایید.****


*

کادوي جالب براي تولد دختر بچه ها

-

کادوي جالب براي تولد دختر بچه ها

-

فروش محصولات مربوط آقايان

مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..
ايـن بـــار
دوسـتـت دارم هـــايـــم را
پـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت …
و …
رفــت

به يك خانوم چي كادو بديم

به لطف بي معرفتي دوستان فهميدم معرفت گنجينه اي است که اگه انسان نداشته باشه انگارهيچ چيز ندارد


خريد هديه سال نو

شنيدي ميگويند هميشه به روز باش ؟؟ راست ميگوين شب به تو نمي يايد

کادو براي مرد متولد آذر

محبت به نامرد ، كردم بسي محبت نشايد به هر نا كسي

تهي دستي و بي كسي درد نيست كه دردي چو ديدار نامرد نيست

اقايان چه کادويي را دوس دارن

زندگي بازي گرفتن ديگران نيست
که روزي عاشقش باشي و روزي قاتلش

خريد بهترين هديه به يک مرد

مي آيي مي روي و فقط يک سلام
و گاهي يک خداحافظي نه اين انصاف نيست
من و يک دنيا عشق تو و يک دنيا بي تفاوتي

کادوي متولد فروردين

سکوت هميشه به معناي رضايت نيست,گاهي يعني خسته ام از اينکه مدام به کساني که هيچ اهميتي به فهميدن نميدهند توضيح دهم.

خانم ها از چه هدايايي خوششان مي آيد

سکوت هميشه به معناي رضايت نيست,گاهي يعني خسته ام از اينکه مدام به کساني که هيچ اهميتي به فهميدن نميدهند توضيح دهم.

کادو براي آقايان

من آسمان را گرفته ام که به زمين نيايد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چقدر دلم هوايت را مي کند . حالا که دگر هوايم را نداري…!

کادو براي فروردين

حرف ميزني اما تلخ محبت ميکني ولي سرد
چه اجباري است دوست داشتن من ؟

هديه مناسب براي آقايان

رفيق بي معرفت ؛ مثل پنجره ي رو به ديوار ميمونه
.
.
.
چطوري پنجره؟

کلمات کليدي براي کادوي جالب براي تولد دختر بچه ها :

tage

 • بهترين هديه تولد براي خانم ها کادوي تولد براي دختران ماه فروردين سكوت دردناكترين پاسخ من به بي وفايي هاي توست! اقايان چه کادويي را دوس دارن به نامردي نامردان قسم جانا كه نامرديكه نامردان خجل گشتند از بس كه تو نامرديفروش محصولات مربوط […]
 • چه کادوي بگيرم خريد بهترين هديه تولدکسي که رنگ پريدگي خزان را ادراک کردهباشد به نيرنگ گل هاي رنگ رنگ دل نخواهد بست به نامرداني چون تو ديگر دل نخواهم بستطرحهاي جديد شال عشق سال 90جلو کوه داد بزني‌ محبت بر ميگرد محبت!تو از […]
 • بهترين هديه براي دختر کادو براي روز معلمدرد را با پيچک لبخند مي پيچم به خويشتا دلت غمگين نگردد هر زمان پيش منيهديه دادن گل براي احترامدخترک رفت ولي زير لب اين را مي گفت:" او يقيناً پي معشوق خودش مي آيد ! "پسرک ماند ولي روي لبش […]
 • بهترين هديه واسه دوست چيست کادو براي آقايانخوبه که بدوني:اون ستاره اى که از همه پرنور تره فقط مال تو نيست!به همه چشمک ميزنه …!متولدين آقاي ماه هاي سالحس ميکنم بايد کارگردان مي شدم ! هرکسي به من ميرسد بازيگر استفروشگاه كادو تولدامشب […]
 • يک اسفند ماهي هديه چي دوست داره هديه مناسب براي نامزدمانانقدر زيبا عاشق او شده اي که ادم لذت ميبرد از ايت همه خيانتروزي هم اينگونه عاشق من بودي يادت هست لعنتي؟انتخاب کادو براي خانوم ياران به خدا که بي وفايي مکنيد با عاشق دلخسته جدايي […]
 • چيزايي ک مناسب کادو دادن براي دخترا هستند؟ هديه هاي مختلف پروانه صفت دور رخ شمع تو گرديم ....... در رخنه بر آن قلب تو بي فن و شگرديمسوزيم به يك شعله ات هر روز دوصد بار ....... اما پي خورشيد دگر هيچ نگرديمهديه هاي نامزدي آن قصر كه جمشيد در او جام […]
 • بهترين کادو دخترانه سه ساله معلم ها از چه كادويي خوششان مي ايديه بار از کنار دريا عبور کردييه عمر امواجش براي بوسيدن جاي پاتميان و ميرنکادو براي روز معلمبه رو زلف پريشان جمع داري/پريشانيبه روي جمع آريپريشان زلف تو چون روزگار است/از […]
 • بهترين کادوي تولد براي عشقت قيمت بهترين هديه همسرعاشق بودن هنر نيست عاشق ماندن هنر است پس عاشق نشو ؛ عاشق بمان !بهترين کادو ها از نظر زنبيا تا برايت بگويم تا چه اندازه تنهايي من بزرگ استو تنهايي من شبيخون حجم تو را پيش بيني نميکردو […]
 • ي کادو خوب براي دختر کادويي برا آقايانسلام اي بي وفا اي بي مروت . سلام اي ساز گيتار محبتسلام کردم نگي تو بي وفايي / وگرنه ما که عاشقيم بي مروت !هديه سالگرد ازدواج آقايان نياز عاشقان معشوق را بر ناز مي دارد تو سر تا پا وفا بودي ، […]
 • كادو تولد بچه ي سه ساله بهترين کادوبراياي نا رفيق.. به کدامين گناه ناکرده.. تازيانه مي زني بر اعتمادمزير پايم را زود خالي کردي . سلام پر مهرت را باور کنم.يا پاشيدن زهر نا مرديت را خنجري از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه کردم .. […]
 • گل ماه تولد بهترين هديه براي معلمچه شده؟ اي دل ديوانه هوايش کردي؟ / با دو چشمان پر از اشک صدايش کردي؟گفته بودم که دلش معدن بي معرفتي ست / تو نشستي و دلت خوش به وفايش کردي؟به يك خانوم چي كادو بديمآئين عشق بازي دنيا عوض […]
 • کادو تولد براي شوهر کادو تولدبراي دخترانشنيدم قصابى محله تون رو دزد برده؛ sms دادم ببينم جيگر منو نبرده باشنهديه تولد بچه هااشکي براي شوق شوقي براي درس درسي براي ميز ميزي براي کار کاري براي نان ناني براي تخت تختي برايخواب خوابي […]
 • کادوي مناسب دختر??ساله فروشگاه کادوي ازدواجبـــيـــزار بـــــاش از مـعـشـوقـــه اي کـهاســـــم کــــارهـــاي بــــــدش را آزادي بـــگــــذارداســـــم نـــگـــرانــي هـــايـــتـــــ را گــــيـــر دادن بــــــگــذاردو بــراي بــي […]
 • کادو براي دختران کادوي ارزان قيمت حيف نون تو اتوبوس کبريت مي خواسته، به بغل دستيش مي گه: - اسمت چيه؟ - همايون. - به به، شغلت چيه؟ - زنبوردار. - به به، کجا مي ري؟ - اهواز. - عجب جايي! کبريت داري؟ - نه. - نه و نکمه! با اون […]
 • يه هديه ارزون واسه خانوما اهنگ کادو دادنبه لبخنذي مرا از غم رها کنمرا از بي کسي هايم جدا کناگر مردن سزاي عاشقان استبراي مردنم هر شب دعا کنکادوي تولد دختر فروردين رفتي دلم شكستي اين دل شكسته بهتر پوسيده رشته ي عشق از هم گسسته بهترمن […]
 • فروشگاه کادويي مردانه كادو براي خانممگر غير از وفا از من چه سر زد ، که دل را بي وفا خواندي و رفتي مگر غير از نگاهت به چشمانم که درزد ، که از ناز چشم خود از دل گرفتي.هديه مناسب براي دخترانبـــيـــزار بـــــاش از مـعـشـوقـــه اي […]
 • پيشنهاد کادوي تولد هديه براي نامزدم چي بخرمزندگي رانفسي ارزش غم خوردن نيستو دلم بس تنگ است،بيخيالي سپر هردرد استباز هم ميخنديم،آنقدر ميخنديم که غم از رو برودخانم ها از چه هديه خوششان مياددر محفل خود راه مده همچو مني راافسرده […]
 • كادو واسه تولد دوس دخترم اقايان چه کادويي را دوس دارنديدي اي دل غم عشق دگر بار چه کرد؟ چون بشد دلبر و با يار وفادار چه کرد.هديه مناسب تولد شوهردل من همي داد گفتي گواهي که باشد مرا روزي از تو جداييدريغا دريغا که آگه نبودم که تو بي وفا […]
 • کادو برا دوست صميم چي بخرم؟ كادوي روز آشنايي بي روي تو مرگ در كمينم باداغم مونس خاطر حزينم باداگر چشم به روي دگري بگشايمتير مژه تو دلنشينم باداکادوي مناسب براي آقا روز معلم با قدمهاي زود خسته منقله ها را چگونه بايد خواست؟روزها را چگونه […]
 • بهترين کادوي تولد بهترين هديه واسه تولد چيهزبيم و رنج نامردي دگر دردي نميبينم مزن لاف مروت را كه من مردي نميبينممنم آن چوب سرگردان به ساحل ميرسم زيرا درون موج درياها عقب گردي نميبينمبهترين کادوبرايبي وفا!!ايـن روزهـا نـه […]
 • هديه براي دختر جوان اهنگ کادو دادننه! چشمانم شور نبوداگر که آخر کارمان ندامت شددست هايم نمک نداشتخريد عاشقانه ترين کادوهميشه به من ميگن مثل بچه ي آدم رفتار كن...... من نميدونم مثل هابيل باشم يا قابيل!؟خريد بهترين هديه به يک […]
 • کادو تولد هديه براي روز معلمعلامه جعفري مي گويد: حرکت کشتي نجات آدميان احتياجي به دريا ندارد،اين کشتي بر روي قطره ي اشکي مقدس که براي حسين عليه السلام ريخته مي شود مي گذرد. خريد کادو دخترانهرفيق مثل كفش ميمونه و رفاقت […]
 • هديه مناسب براي دختر ده ساله کادو براي روز معلمچه لذتي داره اوني که با همه وجودت دوسش داري يهويي صدات کنه:عشـقم ....فروشگاه کادودر فصلي که هـوا لطيف و عـــالي ستفصلي که فصل عشق و فارغبالي ست وقتي بــــاران به شيشه هــا مي کوبددر آغـــوشم […]
 • خريدپستي کادوواسه نامزد کادو شيک براي ديدن رويت چه بر سرم آمددريغ اين دل بي جان بي ثمر آمدکادوي مناسب آقايان تو به من گفتي مي مونيچي شد امشب تو ميريتو به من قول داده بوديديدي موندم تو اسيريهديه روز تولد براي يک دختر متولد فروردين […]
 • پيشنهاد کادو براي دختر نه ساله هديه براي كسي كه دوستش داريمنه تو دروغگو نيستيمن حواسم پرت است!گفته بودي دوستم داري بي اندازهخوب که فکر مي کنمتازه مي فهمم که بي اندازه يعني چه!بهترين کادوي روز تولد خانمهاانقدر زيبا عاشق او شده اي که ادم لذت […]
 • کادو تولد مردانه خانم روزمعلم هديهعشق فرآينديست که در طي آن من به تو کمک کنم تا به خود واقعي ات نزديکتر شوي، نه آنچه که من مي خواهم.روز تولد دختر چه هديه اي بدهيمني خداحافظ به من گفتي و ني کردي وداعاز برم بيگانه وار، اي آشنا […]
 • هديه روز زن چي بگيرم خريد کادوي تولد براي دخترها قد تموم گلها خدا قد تموم عاشقا قد شب قد دعا قد دلهاي باصفا قد من قد خودت قد کدوم بلندتره؟! بهترين کادو براي دخترانحقيقت منبهزيستي نوشته بود:شير مادر ، مهر مادر ، جانشين ندارد.شير […]
 • کادو مناسب براي دختر ده ساله کادوي مخصوص دوست دخترجاي قول و قرارهايمان امن استزير پاهاي تو !فروشگاه خريد كادوعزيزدلم شماره حساب دلمو ميدم بهت هرچي غم داري بريزبه حسابعطرقيمتبه نامردمان مهر كردم بسي نچيدم گل مردمي از كسيبسا كس كه از پا در […]
 • بهترين هديه براي مردان متولد مهر خريداينترنتي هديه سالروز تولد قشنگت را با رقص سفيد برف ها همچون سفيدي دلتبر اسمان قلبمان جشن مي گيريم و صميمانه فصل شکفتنت را تبريک مي گوييمهديه تولد براي مردانترسيم اولين نگاهت در كشاكش روزهاي پر دغدغه […]
 • براي روزمعلم چي بخرم کادوي روز معلمدر سايت نماز شب عبادت بکنيم . زيباست که با خداي خود چت بکنيمبا عشق علي و آلش فرمت بکنيم ملتمس دعا . اي کاش که ما فلاپي دلها را ...هديه براي روز معلم مخصوص آقايانديگر وقت آن رسيده که به وجودت […]
 • خريد کادو سال نو براي کودکم هديه تولد براي آقاياننه تو دروغگو نيستيمن حواسم پرت است!گفته بودي دوستم داري بي اندازهخوب که فکر مي کنمتازه مي فهمم که بي اندازه يعني چه!خريد هديهاينجا تا لباس را سياه نبينند باور نميکنند چيزي را از دست داده […]
 • بهترين کادو براي تولد خانم ها کادو براي روز معلمدو چيز پاياني دارد : 1 جهل آدمي 2 دنيا ................. البته در مورد دومي مطمئن نيستم آلبرت انيشتين براي روز معلم چي بخرم دلتنگم مثل ماه که بدون نيمه اش هر شب لاغرتر مي شود !بهترين هديه […]
 • بهترين هديه تولد براي نامزدم هديه ارزان قيمت براي مردها اين همه مهربوني رو از تو چطور باور کنم ؟ توو اين قحط وفا که عشق ، صورت کيميا دارهکادو براي آقايانبراي تا ابد ماندن بايد رفت...گاهي از قلب کسي...گاهي به قلب کسي...جديدترين كادوي تولد […]
 • متن زيباى شب بخير براى يك دوست خريد اينترنتي کادو تولدنفرين به توي نامرد که با زيباترين نقاب به چهره رفيق درامدي. نفرين بر آن مرامي کهاينگونه به اعتمادم خيانت کرد نميبخشمتهديه مناسب تولدبراي تا ابد ماندن بايد رفت...گاهي از قلب کسي...گاهي […]
 • فروشگاه دخترخوب به يك خانوم چي كادو بديمميان دست من و تو هزار فرسنگ است / غريب مانده دلم بي وفا دلم تنگ استسراغ چشم ترم را چرا نمي گيري / مگر جنس دل نازک تو از سنگ استدختر متولد ارديبهشتسلام اي بي وفا اي بي مروت . سلام اي […]
- ك.ك:

کادوي جالب براي تولد دختر بچه ها

کادوي جالب براي تولد دختر بچه ها

کادوي جالب براي تولد دختر بچه ها

-

کادوي جالب براي تولد دختر بچه ها

- Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

WordPress