*
 جعبه جواهرات موزیکال هدیه ای به یاد ماندنی برای روز عشق
قیمت : 20000تومان

****برای دیدن توضیحات بیش تر یا خرید این محصول زیبا اینجا کلیک نمایید.****


*

كادو تولد بچه ي سه ساله

-

كادو تولد بچه ي سه ساله

-

بهترين کادوبراي

اي نا رفيق.. به کدامين گناه ناکرده.. تازيانه مي زني بر اعتمادم
زير پايم را زود خالي کردي . سلام پر مهرت را باور کنم.يا پاشيدن زهر نا مرديت را خنجري از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه کردم .. کسي جز تو نبود

خريدپستي کادو

دلتنگي هميشه از نبودن نيست
لحظه هاي بي خبري پر از دلتنگي است


خريد بهترين هديه تولد

سعي کن در زندگي يکرنگ باشي ، فرش هزار رنگ را همه زير پا مي اندازند

کادو براي نامزدم

بودم
ديــــــــــــــــــــــــدم با ديگري شــــــادتري
رفتــــــــــــــــــــم

به يك خانوم چي كادو بديم

عشق چيست؟
شايد شمعي است که هر دم ميسوزد و شايد دوستي است که هردم مي جوشد و شايد ترانه ايست که آوازه اش در دلها جاري است
وليکن هر چه هست زيباست

هديه سال نو

معرفت در گرانيست به هر کس ندهند …پر طاووس گران است به کرکس ندهند

بهترين هديه عاشقانه سال

خدايا هر که با من آشنا شد دو روزي ديد و زود از من جدا شد
نمي دانم از اول بي وفا بود و يا نازش کشيدم بي وفا شد

ليست هديه

بي و فايي کردي و گفتي نفرين ميکني ؟
گفتم نه …فقط از خدا مي خواهم که هيچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه….
هنوزم از خدا مي خواهم که هيچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه…..

هداياي جالب

راســـــــــتـــــــي،
در ميـــان اين همـــه اگـــر،
تـــو چـــقــــدر بايــــــدي

كادو براي آقايان

شب شرابي خوردم و مستي مرا در بر گرفت , بي وفاييت آمد به يادم , هستيم آتش گرفت.

هديه مناسب براي نامزدمان

نشسته ام….

_ کجا؟

کنار همان چاهي که تو برايم کندي….

عمق نامردي ات را اندازه مي گيرم !!
کلمات کليدي براي كادو تولد بچه ي سه ساله :

tage

 • هديه تولد براي کودک 8ساله کادوي تولد براي اقايون هر رهگذري محرم اسرار نگردد صحراي نمکزار چمن زار نگرددهرجا که رسيدي طرح رفاقت مکش اي دوست هر بي سر و پا يار وفادار نگرددخريد کادوي تولد براي دخترهاخدايا هر که با من آشنا شد دو روزي ديد و […]
 • بهترين هديه تولد براي نامزدم هديه ارزان قيمت براي مردها اين همه مهربوني رو از تو چطور باور کنم ؟ توو اين قحط وفا که عشق ، صورت کيميا دارهکادو براي آقايانبراي تا ابد ماندن بايد رفت...گاهي از قلب کسي...گاهي به قلب کسي...جديدترين كادوي تولد […]
 • چه کادوي بگيرم خريد بهترين هديه تولدکسي که رنگ پريدگي خزان را ادراک کردهباشد به نيرنگ گل هاي رنگ رنگ دل نخواهد بست به نامرداني چون تو ديگر دل نخواهم بستطرحهاي جديد شال عشق سال 90جلو کوه داد بزني‌ محبت بر ميگرد محبت!تو از […]
 • بهترين هديه که ميتوان با قيمت مناسب براي معلم مرد خريد چيست کادوفروشيطلوع بي شمار معرفت باش / به شهري که رسومش بي وفائيستسرم سرگرم تصوير تو گشته / به آن حدي که اسمش بي نوائيستهديه براي دختر متولد فرور دين*به نامردي نامردان قسم خوردم که نامردي کنم در حق نامردان آهاي […]
 • بهترين هديه براي روز تولد همسر هديه مناسب تولدمرا هرگز نباشد بيمي از مشت برادر جان مرا نامردمي کشتفتوت پيشه خندد روي در روي زند نامرد ناکـــس خنجر از پشتانتخاب هديه براي آقاياننه! چشمانم شور نبوداگر که آخر کارمان ندامت شددست هايم نمک […]
 • بهترين کادويي تولد براي خانومهاي مرداد ي کادو براي فروردينمي خواهم گياه خوار شوم از دستت....بس که مرا خر فرض کردي!!!سفارش هديه برا ي روز معلممن همان دخترک غم زده ي ديروزممن همان کودک بي تاب براي بودنکه دلش رادراندوه به زنجيرکشيدوبه اندازه ي دل رنج […]
 • ليست هديه سالگرد عقد براي آقايان هديه براي شوهربهم ميگفت با دنيا عوضم نميکنهراست ميگفت با دنيا نه ، با يکي ديگه عوضم کردبهترين کادومگر غير از وفا از من چه سر زد كه دل را بي وفا خواندي و رفتي مگرغيراز نگاهت به چشمانم كه درزد كه از ناز چشم خود […]
 • كادو ارزان براي (دوست پسر) کادو براي شوهراز درد دوست نداشتن هايت گفتمخيانت را تجويز کردندگويا اين آسان ترين راه عاشقي استکادو براي يک دختربراي تا ابد ماندن بايد رفت...گاهي از قلب کسي...گاهي به قلب کسي...هديه سال نونشانه ميگيريسنگ مي […]
 • يه هديه ارزون واسه خانوما اهنگ کادو دادنبه لبخنذي مرا از غم رها کنمرا از بي کسي هايم جدا کناگر مردن سزاي عاشقان استبراي مردنم هر شب دعا کنکادوي تولد دختر فروردين رفتي دلم شكستي اين دل شكسته بهتر پوسيده رشته ي عشق از هم گسسته بهترمن […]
 • کادوي ارزان براي پسر بهترين كادو براي شوهرمبه اندازه ي تمام سه نقطه هاي دنيا با تو حرف داشتمامانقطه.ليست هديه تولد؟؟؟؟؟؟؟؟حس ميکنم بايد کارگردان مي شدم ! هرکسي به من ميرسد بازيگر استکادو براي آقايان گمان كردم كه با من همدل و […]
 • بهترين هديه براي جشن تولد دختر بهترين كادوبراي سالگرد ازدواج هر چند که رنگ و بوي زيباسـت مراچون لاله رخ و چو سرو بالاست مرامعـلوم نـشد که در طربخانه خاکنـقاش ازل بـهر چه آراسـت مراکادو نامزدي از سر سودايي خود شکوه*ها دارم رضاکن نگاه از روي […]
 • کادوي جالب براي تولد دختر بچه ها فروش محصولات مربوط آقايانمـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..ايـن بـــاردوسـتـت دارم هـــايـــم راپـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت …و …رفــتبه يك خانوم چي كادو بديمبه لطف بي معرفتي دوستان فهميدم معرفت گنجينه اي است که […]
 • هديه قشنگ واسه دوس دختر جديدترين كادوي تولد براي زن ارديبهشتمي خواهم گياه خوار شوم از دستت....بس که مرا خر فرض کردي!!!خريدپستي کادوهمديگر را دور ميزنيم تا زودتر به مقصد برسيمغافل از اينکه زمين گرد است و باز به هم خواهيم رسيدهديه هاي […]
 • خريد هديه جديد تولد بهترين هديه تولد براي دختر اسفنديادتان باشد هيچ وقت در زندگي خود!نقش نيشهاي مار ” ماروپله” را بازي نکنيدشايد ديگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،همان کسي که به شما اعتماد کرده بود هديه ي مناسب […]
 • کادوي مخصوص خانم هاي متولد بهمن کادوي خوب چي ميتونه باشهدلم واسه دلم خيلي بدجور ميسوزه ديگه راضي شده با تو باشمحرف بزنمبخندمراه برمتو خيالم اين روزكادو براي خانمبي انصاف...من براي داشتنت دلي رو به دريا زدم که از اب واهمه داشتهديه تولد براي […]
 • هديه تولد پسرونه ارزون بهترين هديه واسه نامزدم؟دلتنگي هميشه از نبودن نيستلحظه هاي بي خبري پر از دلتنگي استکادومخصوص پسر صد سال در بيابان آواره شوي / به از آن است که در خانه محتاج نامردان شويخريد پستي هديه کادويي براي جشن تولدکاشکي […]
 • براي روز معلم چي بخريم هديه ي تولد براي پسران ساعتي بر لب آن جوي نشستيمتو همه راز جهان ريخته در چشم سياهتمن همه محو تماشاي نگاهتآسمان صاف و شب آرامبخت خندان و زمان رامخوشه ي ماه فرو ريخته در آبشاخه ها دست بر آورده به مهتابشب و صحرا […]
 • بهترين کادو براي نامزد كادوي شيك براي تولدجاي قول و قرارهايمان امن استزير پاهاي تو !خريدپستي کادودرد داردوقتي مـي رودو هـمه مي گوينددوستت نداشـتو تو نمـي تواني ثابت کنيکه هرشـببا عاشقانـه هايشخوابـت مي کرد.كادو براي آقايانزبيم و […]
 • يک اسفند ماهي هديه چي دوست داره هديه مناسب براي نامزدمانانقدر زيبا عاشق او شده اي که ادم لذت ميبرد از ايت همه خيانتروزي هم اينگونه عاشق من بودي يادت هست لعنتي؟انتخاب کادو براي خانوم ياران به خدا که بي وفايي مکنيد با عاشق دلخسته جدايي […]
 • کادو چي بخرم دختر 5 ساله خريد هديه دلم را مبتلايت کرده بودم خودم را خاک پايت کرده بودمندانستم بي وفا هستي وگرنه همان اول رهايت کرده بودم !طرحهاي جديد شال عشق سال 90بي فايي کن وفايت ميکنند ، باوفا باشي خيانت ميکنند ،مهرباني گرچه […]
 • کادو شيک مردانه براي معلمان چه هديه بگيريچــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــاعــشــق بــرايي يــکــي دلــگــرمــيو بــراي ديــگــري ســرگــرمــيبهترين كادوبراي اقايان به نامردي نامردان قسم جانا كه نامرديكه نامردان خجل […]
 • هديه تولد خريدپستي کادو رسم ما آوارگان ترک وفاي دوست نيست رسم ما دريا دلان خشکيدن احساس نيست ما محبت را به نام دوست ارزان ميکنيم تا صداقت زنده است ما هم رفاقت ميکنيمبهترين هديه براي تولد اقايان به نامردي نامردان قسم […]
 • بهترين كادو براي دختر هديه ايي مناسب براي تولد آقايان شکسپير :از دست دادن اميدي پوچ و آرزويي محال خود موفقيت و پيشرفتي بزرگ است . بهترين هديه نامزديتحمل دوري خيلي چيزها براي من آسان است، اما تحمل دوري تو نه. )اشلي بريليانت )کادو […]
 • چه هديه اي براي دوستم بخرم کادو براي آقايانمستم از باده ، که مستي هم بلاست ، باده ي عاشق زهر باده جداست ، بي وفا ، مستي مگر از باده ي عشقت نبود ، کين چنين دل را شکستي ، کين شکستن هم خطاست.خريد كادو برا دوست دخترممحبت به نامرد ، كردم […]
 • خريد اينترنتي كادو تولد بهترين کادو براي تولداي نا رفيق.. به کدامين گناه ناکرده.. تازيانه مي زني بر اعتمادمزير پايم را زود خالي کردي . سلام پر مهرت را باور کنم.يا پاشيدن زهر نا مرديت را خنجري از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه […]
 • بهترين کادو برا عشقم چي بخرم بهترين کادوتولد برا تولد همسر " اگر در ابتداي يک سفر دراز همه مشکلات مشخص باشد، هيچوقت به آن سفر نخواهيم رفت."دان راتر به همراه پيتر وايدِن (Dan Rather with Peter Wyden)هديه براي مردان اسفند سعادت ديگران بخشي […]
 • بهترين کادو براي تولد دوس دختر کادو براي مرد متولد آذربراي کسي مُردم که برايم ؛نه… تب کردنه… سرفهنه… حتي عطسهبهترين هديه تولد براي آقايانآنان که بودنت را قدر نمي دانندرفتنت را نامردي مي خوانندهديه براي آقايانچقدر دلم هوايت را مي کندحالا که […]
 • بهترين هديه بهترين کادوتولد برا تولد همسر فردوسي خردمند : اگر براي انجام کاري بزرگ ، زمان نداري .بهتر است بي درنگ آن را به ديگران بسپاري .هديه براي آقايان دوسن پير:انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نكوشدکادو […]
 • چه چيزي براي تولد پسر دوساله بخرم بهترين کادواين بار تو بگو که "دوستت دارم"نترس..........من آسمان را گرفته ام که به زمين نيايدکادوي چهارشنبه سوري براي پسرهااز ان زماني که ياد گرفتم دوستت داشته باشم سالها ميگذرد؛کاش هرگز عاشق نميشدمعاشق هميشه […]
 • بهترين هديه تولد پسرونه بهترين کادوآنان که بودنت را قدر نمي دانندرفتنت را نامردي مي خوانندهديه مناسب تولد شوهرهرکس به طريقي دل ما مي شکند , اما تو خيلي خلاقيت به خرج داديآورين ...آورينکادوي تولد متولد اسفندمعرفت در گرانيست به هر کس […]
 • ايده براي هديه تولد دختر12 ساله هديه مناسب براي نامزدمانهرگز نشد بياي پيشم بگيري دستاي منو / بدوني من عاشقتم گوش کني حرفاي منوتو بي وفا بودي ولي اوني که برات ميمرد منم / تا زنده ام دوست دارم اينم کلام آخرمبهترين کادو براي روز معلمبه لطف بي […]
 • بهترين وشيک ترين هديه براي پسر يکساله آقايان از چه هديه اي خوششان مي ايدبزرگترين اشتباهم اين بود که التماس کردم بماني ... نمي ارزيدي دير فهميدم ...!!!کادوفروشياس ام اس بي معرفتيخيلي سخته…به خاطر کسي که دوسش داري…همه چيز رو از سر راهت خط […]
 • واسه روز تولد چي بگيرم واسه دوست دخترم يک کادوي خوببيخودي به خودت زحمت نده!اين بَذرهاي تنفــرکه در دلم مي کاريهرگــــز جوانه نخواهد زدهديه مناسب براي آقاياندرد دارد … وقتي چيزي را کسر ميکني که با وجودت جمع زده اي !!خريد اينترنتي هديه تولداينجا تا […]
 • بهترين هديه تولد براي خانم ها کادوي تولد براي دختران ماه فروردين سكوت دردناكترين پاسخ من به بي وفايي هاي توست! اقايان چه کادويي را دوس دارن به نامردي نامردان قسم جانا كه نامرديكه نامردان خجل گشتند از بس كه تو نامرديفروش محصولات مربوط […]
 • هديه مخصوص وجذاب سالگردازدواج يک هديه براي دوست وجود زيبايت وارد به دنيا ميشودهديه سالروزش اين آوا ميشودعاشقي چون من بي پروا ميشوددر شعر تولد غرق رويا ميشوداينگونه سالي دگر ازعمر تو آغاز ميشودتولدت مبارکچه هديه اي بخرم براي دوستم؟ امروز […]
- ك.ك:

كادو تولد بچه ي سه ساله

كادو تولد بچه ي سه ساله

كادو تولد بچه ي سه ساله

-

كادو تولد بچه ي سه ساله

- Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

WordPress