*
 جعبه جواهرات موزیکال هدیه ای به یاد ماندنی برای روز عشق
قیمت : 20000تومان

****برای دیدن توضیحات بیش تر یا خرید این محصول زیبا اینجا کلیک نمایید.****


*

کادو تولد

-

کادو تولد

-

هديه اي براي نامزدم

دل زودباورم را به کرشمه اي ربودي
چو نياز ما فزون شد تو به ناز خود فزودي

به هم الفتي گرفتيم ولي رميدي از ما
من و دل همان که بوديم و تو آن نه اي که بودي!

خريد هديه ي تولد

او به تير نظر از پاي در انداخت مرا
خلق يكسر به گمان كز نظر انداخت مرا
خواست صياد كه نالان شوم از فرقت گل
در قفس كرد و بجاي دگر انداخت مرا


تزين خريدوکادو عروسي

تا بر گذشته مي نگرم عشق خويش را
چون آفتاب گم شده مي آورم به ياد
مي نالم از دلي كه به خون غرقه گشته است
اين شعر غير رنجش يارم به من چه داد

هديه تولد زن

اشتباه

او گفت خاطرت هست به تو نگاه کردم
آن شب به خاطر تو کلي گناه کردم
گفتم چطور زيبا چيزي شده مگر ؟ گفت
قدري شبيه اويي من اشتباه کردم

كادوي تولد همسر

حالا که تنهام گذاشتي عزيزم
بدون فقط تنها من عاشق تو بدم

هديه خاص براي تولد شوهرم

فرق هستي غرق خون است اين زمان

آسمان هم گريه دارد بي امان

در عزاي شمع جان افروز عشق

تا قيامت اشک بارد چشممان

هديه تولد+آقايان

اي عشق مدد کن که به سامان برسيم

چون مزرعه تشنه به باران برسيم

يا من برسم به يار يا يار به من

يا هردو بميريم و به پايان برسيم

زن مناسب مردان بهمن ماه

ماه زيباست نه همرنگ رخ زيبايت
سرو رعناست نه مانند قد رعنايت
ماه تابان به سر سرو خرامان ديدم
تا بديدم قد رعنا و رخ زيبايت

جواهر+هديه+عروسي

افسوس که نامه ي جواني طي شد

وان تازه بهاره زندگاني دي شد

ان مرغ طرب که نام او بود شباب

فرياد ندانم که کي آمد و کي شد

هديه تولد+آقايان

دل زودباورم را به کرشمه اي ربودي
چو نياز ما فزون شد تو به ناز خود فزودي

به هم الفتي گرفتيم ولي رميدي از ما
من و دل همان که بوديم و تو آن نه اي که بودي!

خريد اينترنتي پيراهن و شورت لباس استقلال

روياي قصه هاي من با من بمون هميشه

عزيزه لحظه هاي من بدونه تو نميشه

اگه از من تو بپرسي هنوزم عاشقت هستم

من تمومه زندگيم و به چشمهاي تو بستم
کلمات کليدي براي کادو تولد :

tage

 • ليست هديه براي مردها بهترين كادوي تولد براي دختر متولد ارديبهشت ...هر وقت خدا با دل من کار ندارداين پنجره هاي بسته ديدار نداردتقصير خودش نيست ، خدا يک عمر استهمسايه ديوار به ديوار ندارد...چه كادويي مناسب سالگرد ازدواج است از درد […]
 • هديه روز تولد کادوي تولد همسر نبرم از تو اميد اي نگارينکه تا از من نبرد جان شيرين...گر اميدم نماند واي جانمکه بي اميد يکساعت نمانمخريد هديه ي تولد تو را از دو گيتي بر اورده اندبه چندين ميانجي بپرورده اندنخستين فطرت پسين […]
 • بهترين هديه واسه تولد زن براي نامزدم چي بخرم به روي برگ زندگي دو خط زرد مي کشمو چشم عاشق تو را که گريه کرد مي کشمتو رفتي و بدون تو کسي نگفت با خودشکه من بدون چشم تو چقدر درد مي کشمخريد هديه ي تولدمرا صد بار از خود براني دوستت دارمبه […]
 • هديه دختر پسند خريد براي هديه تولد براي خانم يارب به خدايي خداييوانگه به جمال کبريايياز عمر من آنچه هست برجايبستان و به عمر ليلي افزابهترين هديه تولد چي ميتونه باشه ؟ سر سرگشته*ام سامان ندارهدل خون گشته*ام درمان ندارهبه […]
 • هديه تولد هديه تولد مرد چو با جامش لبم تركرد خنديدغمم را چون سبكتر كرد خنديدپياله در پياله جام در جامدلم را چون که خوشتركرد خنديدجواهر+هديه+عروسي چو ني مي نالم از داغ جداييدريغا اي نسيم آشناييچنان گشتم غبار آلود غربتکه […]
 • هديه تولد خوب واسه دختر بيست ساله پيشنهاد هديه مناسب براي آقايون باز هم ، مي توانماز نفسهايت،بخوانمآخرين آواز را.مي توانماز نگاه تو،بخوانمشور پرواز و جدايي را.اين دل تنهاي من را بيش مي آيد ،اگررفتي و هرگزنکردي ياد اين آشفته را. کادوي براي […]
 • ليست هداياي روزتولدمرد هديه تولد+آقايان يادمان باشد از امروز خطائي نكنيمگرچه در خود شكستيم،صدائي نكنيميادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماندطلب عشق ز هر بي سر و پائي نكنيمهداياي ويژه براي روز زن 2011 تو چون واژه نيلوفري رنگ ميان دفتر دل […]
 • کادو براي دختر 12 ساله چي ببريم هديه اي به مناسبت تولد همسر به هرسويي صدايي بي صدايي است ......... دل درد آشناي من هوايي استدرين ويرانه رستاي نگاهم ........... جهاني را هواي کد خدايي استهديه براي نامزدروياي قصه هاي من با من بمون هميشهعزيزه […]
 • کادو برا دختر هديه مناسب براي خانمها تو چون کبوتر به روي بام دلم نشستيچو قطره*اي آب به تشنگي لبم نشستينگاه خيسم در آن شب پر ستاره مي*ديدکه چون ستاره بر آسمان شبم نشستيکادو بچه چو قدر وصل تو از قرب من ندانستماز ان به بعد […]
 • كادو تولد هداياي خاص تولد يادم آيد تو به من گفتي از اين عشق حذر كنلحظه اي چند بر اين آب نظر كنآب آيينه ي عشق گذران استتو كه امروزنگاهت به نگاهي نگران استباش فردا گه دلت با دگران استتا فراموش كني چندي از اين شهر سفر […]
 • کادوي مناسب براي تولد دختر 2 ساله زن مناسب مردان بهمن ماه اي برادر قصه چون پيمانه استمعني اندر وي به سان دانه استدانه معني بگيرد مرد عقلننگرد پيمانه را گر گشت نقلبهترين كادوي تولد براي دختر متولد ارديبهشت آخه مگه فرشته هم رسم شكستن بـلدهآدم […]
 • معرفي هديه براي عروسي هديه چه براي شوهرم بخرم نگو بار گران بوديم و رفتيمنگو نامهربان بوديم و رفتيمنگو اينها دليل محكمي نيستبگو با ديگران بوديم و رفتيمخريد عطر ماه تولد با کمترين قيمت مستم کن آنچنان که ندانم ز بيخودي ----- در عرصه خيال […]
 • کادوي تولدبراي اقايان کادو تولد دختر 20 ساله خوشا صبحي که چون از خواب خيزمبه آغوش تو از بستر گريزمگشايم در به رويت شادمانهرخت بوسم ، به پايت گل بريزمهديه جشن تولد واسه دختر دو ساله براي چشم خاموشت بميرمکنار چشمه ي نوشت بميرمنمي […]
 • کادو براي معلم چي خوبه خريد هديه ي تولد کي باشد و کي باشد و کي باشد و کيمي باشد و مي باشد و مي باشد و ميمن باشم و من باشم و من باشم و منوي باشد و وي باشد و وي باشد و ويبهترين+کادو+براي+مردان صبوري مي کنم تا مه برآيدصبوري مي کنم تا […]
 • کادو تولد براي دختر 12 ساله هديه خانم ها دل زودباورم را به کرشمه اي ربوديچو نياز ما فزون شد تو به ناز خود فزوديبه هم الفتي گرفتيم ولي رميدي از مامن و دل همان که بوديم و تو آن نه اي که بودي!هديه ويژه روز زن ميگن دستاي نـاز تو مـهمون […]
 • يه کادوي خوب واسه آقايون انتخاب اسم براي دختر متولد ارديبهشت قلعه حيواناتدر کوچه، گوسفندمدر مدرسه، طوطيدر اداره، گاوبه خانه که مي رسم سگ مي شومچوپاني از برنامه کودک داد مي زند:گرگ آمد! گرگ آمد!و من کنار بخاريشعر تازه ام را پارس مي […]
 • کادويى براى روز دختر هديه براي تولد کودکان کاش ما آدما هم مثل گربه ها با چند لحظه بو کشيدنميفهميديم که هراشغالي ارزش وقت گذاشتن ندارهعشق براي دخترها اي دو سه تا کوچه زما دورترقليان تو از همه پر دودترکاش که همسايه ما مي شديپايه […]
 • بهترين کادو براي يک زن بهترين هديه براي روز تولد براي همسر دمت گرم پيام نميدي دنبال پيام هم ميگردي؟يه هديه خوب براي آقايان در کوچه هاي عشق دنبال تو ميگشتم حقيقت شب شد ترسيدم و برگشتم!بهترين هديه تولد نيا باران!زمين جاي قشنگي نيستمن […]
 • کادو برا معلم مرد قيمت کادو نامزد هديه دوست دارم شمع باشم در دل شب ها بسوزمگر تو هم با من نسوزي ،من خودم تنها بسوزمقبض برقم آمده ديشب،فيوزم را پراندهحال دانستي چرا تصميم دارم تا بسوزم!؟اقايان ازچه هديه اي خوششان مي ايد اين […]
 • کادو تولد عروس بهترين كادوبراي سالگرد ازدواج اشتباهاو گفت خاطرت هست به تو نگاه کردمآن شب به خاطر تو کلي گناه کردمگفتم چطور زيبا چيزي شده مگر ؟ گفتقدري شبيه اويي من اشتباه کردمجواهر+هديه+عروسي شبي تا صبح تنها گريه کردمتمام […]
 • كاىويي مناسبت روزتولد هديه+شال صنما با غم عشق تو چه تدبير کنمتا به کي در غم تو ناله شبگير کنمدل ديوانه از ان شد که نصيحت شنودمگرش هم ز سر زلف تو زنجير کنمبهترين هديه تولد براي آقايان افسوس که نامه ي جواني طي شدوان تازه بهاره […]
 • كادو تولد هديه جشن تولد براي خانم مي كشمت سوي خويش . اين كشش قلب ماست ..قلب تو گر آهن است. قلب من آهنرباستبهترين هديه روز تولد اي دل نکند بـــــهانه جويي بکنــيبين من و زنـــــدگي دو رويي بکنييادت نرود همــــــيشه […]
 • هديه نوروز به نامزد هديه روزتولد زنم از سر سودايي خود شکوه*ها دارم رضاکن نگاه از روي لطف بر چشم خونبارم رضاآنچنان آتش گرفته هستي*ام از مهر اوکي گذاري مرهمي بر جان بيمارم رضاکادو نامزدي جز نقش تو در نظر نيامد ما راجز کوي تو رهگذر […]
 • براي تولد همکلاسيم چي بخرم؟ براي تولد نامزدم چي بنويسم چو قدر وصل تو از قرب من ندانستماز ان به بعد گرفتار هجر تو هستمبه جرم ان كه كشيدم سر از محبت توبه دام محنت از ان سان هميشه پا بستمگوشواره شيک و با کلاس تا ژندهء عشق حق بر افراخته […]
 • هديه تولد بهترين هديه براي دوست دختر چيست؟ بيا با هم پس از باران بروئيمسر رنگين کمان ها را بجوئيمبيا قبل از تماشا کردن مرگهمين امروز از فردا بگوئيمفروشگاه آنلاين هديه درين غــــربت ســـرا اشکـــي […]
 • کادو تولد زن خريد براي هديه تولد براي خانم انانکه که حسين را خدا ميدانندکفرش به کنار عجب خدايي دار هديه تولد+آقايان شبي تا صبح تنها گريه کردمتمام سوز دل را گريه کردمسوار موج دريا بودي اي ماه!کنارت روي شنها گريه کردمهديه […]
 • هديه کوچک و ارزان براي سالگرد نامزدي کادوکردن هديه نامزديآفتاب پنجره را ميشناسد حتي اگر بسته باشدمهتاب به ديدارم مي آيد حتي اگر خسته باشددل هواتو ميکند حتي اگر شکسته باشد . . .کادوکردن هديه نامزديچـــــه زيبا اجــــــــــــر ا […]
 • انواع کادوهاي مردانه دامادي هديه خاص براي تولد شوهرم براي ديدن رويت چه بر سرم آمددريغ اين دل بي جان بي ثمر آمدکادو براي نامزدي ميان كوچه باغ سبز يادت ترنم هاي سرخ آرزو بودو در ايوان چشمت يك پرستو هميشه با دلم در گفتگو بودانتخاب کادوي […]
 • بهترين کادو تولد براي مردان کادو براي تولد کسي که دوستش داريم ديدي غرلي سرود عاشق شده بودانـگار خودش نبود عاشق شده بوددر شهر نــــــــــگاه پاي دارش برديآدم که نکشته بود عاشق شده بودهديه تولد بچه ها جووني هم بهاري بود و گذشتبه ما يک […]
 • زيباترين هديه براي دوست پسر بهترين كادوهديه از آن سوي خورشيداز آن سمت دريا صدايم کنتو لبخند صبحي پس از شام يلدااز اين تيرگيها رهايم کنزن ارديبهشت و مرد اسفند سرگشته ز يک گناه بايد بودنبهر دگري تباه بايد بودنهر چند عشق اشتباه است […]
 • بهترين هديه براي سالگرد ازدواج براي شوهر بهترين كادوبراي سالگرد ازدواج چون سنگها صداي مرا گوش ميكنيسنگي و ناشنيده فراموش ميكنيرگبار نو بهاري و خواب دريچه رااز ضربه هاي وسوسه مغشوش مي كنيهديه تولد بچه ها بي تو اين نفس نفس نيستبي تو دنيا جز قفس […]
 • مرد متولد شهريور از چه هديه اي خوششان ميايد هديه جشن تولد براي خانمآنان که جان فداي نگاري نکرده اندهمکارشان مباش که کاري نکرده اند . . .تزين خريدوکادو عروسيآشناي شهر بارون بيا من شدم پشيمون / فکر اين شکسته دل باش پشت ابرا نشو پنهونخريد کادوها براي دوست […]
 • کادو براي دختر كادومناسب روزمعلماگه فراموشم کني مي رم سراغ سرنوشتمي گم چرا اسم منو فقط تو قلب تو نوشتاگه فراموشم کني سلطان قصر قم مي شممثل يه شمع بي فروغ لحظه به لحظه کم مي شمهديه مناسب براي روز معلم باور کن ميم مالکيتي که […]
 • خريد‏ ‏هديه‏ ‏تولد قيمت شاخه گل سر كلاس ادبيات معلم گفت:فعل رفتن رو صرف كن:رفتم.رفتي.رفت. ساكت مي شوم، مي خندم، ولي خنده ام تلخ مي شود.استاد داد مي زند:خوب بعدي ادامه بده.و من مي گويم:رفت .رفت.رفت.و دلم شكست.غم رو دلم نشست.رفت […]
 • کادوي تولد هديه روز تولد به دوست پسر کاش وقتي آسمان باراني است ، چشم را با اشک باران تر کنيمکاش وقتي که تنها ميشويم ، لحظه اي را ياد يکديگر کنيم . . .هديه اي براي آقايان گاهي حس آخرين بيسکوئيت ساقه طلايي رو دارم ، تنها […]
- ك.ك:

کادو تولد

کادو تولد

کادو تولد

-

کادو تولد

- Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

WordPress