*
 جعبه جواهرات موزیکال هدیه ای به یاد ماندنی برای روز عشق
قیمت : 20000تومان

****برای دیدن توضیحات بیش تر یا خرید این محصول زیبا اینجا کلیک نمایید.****


*

هديه تولد دخترانه

-

هديه تولد دخترانه

-

بهترين هديه تولد آقايان

زندگي کردن من مردن تدريجي بود / آنچه جان کند تنم ، عمر حسابش کردم . . .

شيرازان

دلم زيباترين دل هاست امروز / درون اين دلم غوغاست امروز

دلم را در طبق بنهاده بودم / دهم آن را به دست يار امروز . . .


کادوي مناسب براي روز معلم

ابراهــيم نيستمـــ امـــــا ،کودکـ ـ ـ ـ ـ ـ درونـ ـ ـ ـ ـم را قربــــــانيِ کــســي‌ کردمـــ که ارزشـ ـ ـ ـ ش کـــ ـمتر از يـــک گوســفنــد بــود…

خريد کادو دخترانه

مي نويسم بر غبار پنجره ، زندگي مال منه ! چون عزيزي مثل تو ياد منه .

کادوي روز معلم

عشق تنها ميکروبي است که از راه چشم سرايت ميکند …

هديه براي خانم ها

چيـــز زيـــادي نمــي خـــواهـم
فقـــط کمــي گـــوش دهي
انــدکي درک کنــــي
و بــــا دلـــم ايـــن جملــــه بگويـــي :
آرام بــــــاش
مـــن کنـــــارتـــــم …

ماه هاي شال

دل داده ام بر باد هر چه بادا باد

مجنون تر از ليلي شيرين تر از فرهاد

اي عشق تو از آتش نسب داري

تنها تو مي ماني و ما مي رويم از ياد

بهترين کادوي روز معلم جيست

آنقدر عزيزي که برگ هاي درختان براي بوسيدن رد پايت ، لحظه شماري مي کنند …

بهترين هديه براي اقايان

به خودتان قول بدهيد ، هيچوقت به اميد تغيير دادن کسي
با او وارد زندگي مشترک نشويد .

خانم ها از چه هديه خوششان مياد

همين که تو ميدانــي
” دوستت دارم “
کافيست …
بگذار خفه کند خودش را
دنيا …

بهترين هديه تولد براي آقايان

دعاهاي بنزيني:
?-الهي بنزين بگيري.
?- التماس بنزين.
?-دست به هر چي ميزني بنزين بشه .

-?بنزين به قبرت بباره.
?- خدا بنزينت بده ،يک ليتر در دنيا صد ليتر در آخرت
کلمات کليدي براي هديه تولد دخترانه :

tage

 • کادوي تولد واسه سعيد هديه نامزدي بوي تو که در مشام قهوه خانه مي پيچدبهار با هر چه گل و پرنده از پوست ما مي گذردتو اگر نبودي آسمان ما ستاره نداشتکادوي روز معلمغروب سرد عشق اين جمله را با من بخوان مرگ تو مرگ من است پس تمنا مي کنم […]
 • هديه خاص براي دختر10ساله معلم ها از چه كادويي خوششان مي ايدبيا با هم يکي باشيم ، نه من بي تو باشم و نه تو تنها باشي !بهترين کادو براي روز زن براي نامزد عزيزم چيستتو بخواب نازنينم ....به جان تمام دلواپسي هايم قسم،که لحظه اي ديده بر هم […]
 • خريد آنلاين کادو خانه نو شيرازان تو به من گفتي مي مونيچي شد امشب تو ميريتو به من قول داده بوديديدي موندم تو اسيريهديه ويژه روز زن ندانستي که بيني بند بر پايچو در گوشت نيامد پند مردمدگر ره چون نداري طاقت نيشمکن انگشت در سوراخ کژدمخانم […]
 • کادو ارزان واسه دوس دخترم چي بگيرم بهترين هديه روز معلماز هر که محبت خواستيم بر سرمان منت گذاشتحيف اين دل عاشق که به اين ديار پا گذاشت . .فروشگاه هديهيه شب رفتم کناره پنجره باکلي بغض هم سپردم به ستاره هم سپردم به نسيمکه بريد يکجوري به مردم اين […]
 • کادوي تولد براي يک دوست صميمي بهترين هديه براي دختر بچه هاعشق طوفاني بگذشته او ، در دلش ناله کنان ميميردچون غريقي است که با دست نياز / دامن عشق تو را ميگيرد . . .هديه شيک خانمپرنده هم كه باشي روزي آسمان را تمام مي كني رود هم كه باشي روزي […]
 • بهترين کادوي سالگردازدواج براي مردهاچيست. هديه زيبا براي مرداناشک هاي نيامدنت روي گونه ماسيد نبوسنمک گير ميشويماه هاي شالپي نجواي رفتن نباشدر غيبت لبخند تو گم مي شوم !به نظر شما بهترين هديه براي روز معلم چيه؟از زندگاني ام گِله دارد جواني امشرمنده […]
 • خريدپستي کادوواسه نامزد کادو شيک براي ديدن رويت چه بر سرم آمددريغ اين دل بي جان بي ثمر آمدکادوي مناسب آقايان تو به من گفتي مي مونيچي شد امشب تو ميريتو به من قول داده بوديديدي موندم تو اسيريهديه روز تولد براي يک دختر متولد فروردين […]
 • هدىه مناسب روز معلم هديه مناسب براي همسرقلب من … دموکراتيک ترين دولت دنياستآنقدر که تو را نيز همچون خودم از ته دل دوست مي داردقلب من … دموکراتيک ترين دولت دنياستآنقدر که تو را نيز همچون خودم از ته دل دوست مي داردبهترين جمله براي […]
 • ادم به کادوي تولد چي بگن بخرند فروش کادو صـد بـار بـدي كردي و ديدي ثمرش راخوبي چه بدي داشت كه يك بار نكرديكادوي روز معلم مي روم ز ديده ها نهان شوممي روم که گريه در نهان کنميا مرا جدايي تو مي کشديا تو را دوباره مهربان کنم!بهترين کادو به بچه […]
 • بهترين هديه تولد هديه روز معلم زنديشب در جاده هاي سکوت در ايستگاه عشق هر چه منتظر ماندم کسي براي لمس تنهاييم توقف نکرد و من تنهاتر از هميشه به خانه بر گشتم .آقايان از چه هديه اي بيشتر خوششان مي آيد؟ بي ارزشم و جز تو خريدار […]
 • کيک تولددختران نوجوان شيرازان آنکه مست آمد و دستي به دل ما زد و رفتدر اين خانه ندانم به چه سودا زد و رفتخواست تنهايي ما را به رخ ما بکشدتنه اي بر در اين خانه تنها زد و رفتکادوي تولد همسر جز من اگرت عاشق شيداست بگوور ميل دلت به […]
 • خريد اينترنتي کادو براي دختر جوان کادوي تولدبرايدخترمن شکوفايي گلهاي اميدم را در رويا ها مي بينم و ندايي که به من مي گويد: " گر چه شب تاريک است دل قوي دار ، سحر نزديک است."خريد کادو براي همسرخوش آمدي مسافر سرزمين “روياهاي شيرين ” خواهشمند است […]
 • بهترين هديه براي آشنايي با دختر كادوي مناسب براي تولد دخترمن از نگاه کلاغي که رفت فهميدمسرنوشت درختان باغ من تبر است كادوي روز معلمزندگي زيباست زشتي‌هاي آن تقصير ماست، در مسيرش هرچه نازيباست آن تدبير ماست! زندگي آب رواني است روان […]
 • بهترين هديه براي دختر کادو براي روز معلمدرد را با پيچک لبخند مي پيچم به خويشتا دلت غمگين نگردد هر زمان پيش منيهديه دادن گل براي احترامدخترک رفت ولي زير لب اين را مي گفت:" او يقيناً پي معشوق خودش مي آيد ! "پسرک ماند ولي روي لبش […]
 • هديه خوب براي تولد همسر بهترين هديه تولدبراي مردان جهان ماندگار است و ما رفتنيبه گيتي نماند به جز گفتني ماه هاي شال ماهي كه بر بام شكوه آمده استآئينه ز دست تو ستوه آمده استخورشيد اگر گرم تماشاي تو نيستدلگير نشو ز پشت كوه آمده است !! […]
 • هديه تولد دخترانه معلم ها از چه كادويي خوششان مي ايديادمان باشد از امروز جفايي نکنيم، يا که در خويش شکستيم صدايي نکنيميادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق به هر بي سروپايي نکنيممهرباني صفت بارز عشاق خداست، يادمان باشد از […]
 • خريدهديه زيباوشيک هديه مناسب براي روز معلمدر اين شب پر از سکوت ، واژه ها ياري ام نميکنند ، کاش تو بودي تا سکوتي مرگباربر لحظاتم سايه نمي افکند ، کاش تو بودي تا در درياي مهربانيت غرق ميشدمتو زيباترين ترانه ام هستي . . .کادوي […]
 • چه کادويي براي دوست دخترم بخرم گردن بند خريد كادودونه هاي برف از آسمون فقط براي ديدن چشمات پايين ميان ، اما پاشونو که به زمين ميزارن فداي مهربونيهات ميشن هديه مناسب دوران نامزديعشق از ازل است و تا ابد خواهد بودجوينده ي عشق بي عدد خواهد […]
 • کادوهاي مناسب براي تولد خانمها کادوي روزمعلم از نقش هاي ستاره دلم درد ميکنداز عشق چند باره دلم درد ميکنددار و ندار قلب من يک حس شيشه ايستاز هرچه سنگ خاره دلم درد ميکند . . .هديه اي براي روز تولدبهترين لذتي كه تو دنيــا هســت اينكـــه […]
 • تولدنامزدم کادو دخترانه بريز باده گلرنگ ساقي اندر جامكه مي رسد ز صبا بوي گل به مشامبيار ساقي اگر صاف نيستت درديكه صاف و درد نداند حريف درد اشامليست هديه سالگرد ازدواج دگر گوشي به آغوش درم نيست صداي آشناي باورم نيستبغير […]
 • کادو تولد براي شوهر کادو تولدبراي دخترانشنيدم قصابى محله تون رو دزد برده؛ sms دادم ببينم جيگر منو نبرده باشنهديه تولد بچه هااشکي براي شوق شوقي براي درس درسي براي ميز ميزي براي کار کاري براي نان ناني براي تخت تختي برايخواب خوابي […]
 • هديه ي اينترنتي خريد کادو آنلاين واي از خيال تو که وقتي مي آيد دلم را گرم ميکند و چايم را سرد !هديه اي مناسب براي روز معلمروي ماه دستمال نمدار مي کشمنوک قاشق، آسمونو مي چشممي پاشم ستاره ها رو سر راتکه بياي قدم بذاري رو چشميه […]
 • کادو براي متولدين خرداد بهترين هديه براي دختر گلمکاش ميشد در غروب آفتاب ، بي صدا با سايه ها کوچيد و رفت . . .گل مناسب روز معلمسلام، خداحافظچيز تازه اگر يافتيد بر اين دو اضافه کنيدبلکه باز شود اين در باز شده بر ديوار . . .معلم ها از […]
 • بهترين هديه براي شوهرم ك خاص باشه کادوي روز معلممي گويند خدا تنهاست ما که خدا نيستيم پس چرا تنهاييم؟فروشگاه اينترنتي هديه به مناسبتاينو ترجمه کن:{ P/I> üw9> }فارسي بخون. نوشته: دوست دارمبهترين هديه روز معلممن يک نامه عاشقانه ام ، بازم کن / […]
 • کادو تولد براي دختر خريد پستي عطرهاي مخصوص روز دوستگر چه از ياد بداد آن مه نوشاد مرا/ليکيادش نرود از دل ناشاد مراسر و جان را همه بر باد دهم از شادي / مژده آمدنش گر بدهد باد مراهديه روز معلمفتواي جديد : احتياط واجب است قبل از […]
 • بهترين کادوي تولد براي دختر 6ساله هديه دخترونهنگاهم کن که من محتاج آن چشمان دلتنگمبگو با من دوباره راز مستي راکه من بي تو به يک دنيا شقايق دل نمي بندمخريد يک هديه به مناسبت روز تولدسکوت سرد فاصله ها تنم را ميلرزاند ، بياد روزهايي که بودنت را […]
 • بهترين هديه تولد هديه مناسب براي همسر کف بيني نکن ! دستي که به سويت دراز شده ، طالعش تويي !....خريد هديه روز معلم اينترنتيميدوني فرق تو با روز چيه؟ روز بايد 30 تاش رو جمع کني تا 1 ماه بشه... اما تو همين جوري ماهي.خريد پستي […]
 • بهترين کادو براي نامزدم بهترين هديه روز تولد نامزد شماروز سپري شد به اميدي که شب آيد / شب آمد و ديدم به لبم تاب و تب آمداي يار دعا کن من بيچاره مبادا / در حسرت ديدار تو جانم به لب آيد . . .فروشگاه+هديه+روز تولدخدايا . . . دلم را […]
 • هديه خاص مردانه کادوي روزمعلممن نه عاشقم و نه دلداده به گيسوي بلند و نه آلوده به افکار پليد ، من به دنبال نگاهي هستم که مرا از پس ديوانگي ميفهمدکادوي روز معلمباز هم از ياد تو ، شعله به پا خواسته / آتش سرخش ز نور ، قلب من […]
 • هديه ارزان جهت تولد بهترين كادوي تولد براي دختر متولد ارديبهشت دگر گوشي به آغوش درم نيست------------- صداي آشناي باورم نيستبغير از لاشه ي پوشيده دل ---------------------درين خانه کسي هم بسترم نيست خريد هديه پيش بيني را همان […]
 • هديه تولد براي دختر هديه اي براي تولد آقايان بهـــــار بــــودم چـــه زود خــــــزان گشتــــــــــماسيـــــــر درد بــــــــــي درمــــــان گشتــــــــــــمبهـــــــار بــــودم بهـــــار سبــــز و خـــــــــــــرمز دست ظلـــــم […]
 • هديه تولد هديه اي به مناسبت تولد همسراينجا زمين است،ساعت به وقت انسانيتخواب است،دل عجب موجود سخت جانياست!هزار بار تنگ ميشود،ميشکند،ميسوزد،ميميرد!و باز هم ميتپد .کادو تولديه دوست خوب مي گفت : آدما مثل کتابن ، تا وقتي […]
 • کادو براي دختر6ساله چي بخرم خريد پستي هديه هاي کادويي براي دوستبرام بودن تو بازي نبود و...به اين بازي دلم راضي نبود..کادو براي معلم مرد چقدر دلم باران مي خواهدوقتي نفسم هم مي سوزد در آتش رويايتکادوي روز معلمبرايت چه بنويسم از مهري که در […]
 • خريد هديه براي نامزد بهترين کادوبراي دختر 10 ساله چيه؟اگر باشي محبت روزگاري تازه خواهد يافتزمين در گردشش با تو مداري تازه خواهد يافتدل من نيز با تو بعد از آن پاييز طولانيدوباره چون گذشته نوبهاري تازه خواهد يافت…روز تولد دختر چه […]
 • کادوي مناسب تولد دخترا خريد هديه تولد براي خانم ها من مانده ام با ياد توو بغضي که لگد مي زندبر حنجره اي پا به ماه . . .کادوي روز معلممن اسيرخنده هاتم نه اسير گريه هات من همون سنگ صبورم نه رفيق نيمه رات شيرازانبا تو بازم اگه باشم […]
- ك.ك:

هديه تولد دخترانه

هديه تولد دخترانه

هديه تولد دخترانه

-

هديه تولد دخترانه

- Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

WordPress