*
 جعبه جواهرات موزیکال هدیه ای به یاد ماندنی برای روز عشق
قیمت : 20000تومان

****برای دیدن توضیحات بیش تر یا خرید این محصول زیبا اینجا کلیک نمایید.****


*

کادوي خوب دخترها براي نامزدشان

-

کادوي خوب دخترها براي نامزدشان

-

هديه تولد يه عاشق به معشوقش چي ميتونه باشه؟

نمودي وصل را هجران و رفتي
فكندي اتشم بر جان و رفتي
به ان هم اكتفا ناكردي اي دوست
زدي بر اتشم دامان و رفتي

چه کادويي بگيريم

گرچه از هجر تو من پژمان و بيمارم هنوز
در کمند زلف مشکينت گرفتارم هنوز
گرچه مويم شد سپيد از نامراديهاي دهر
باز وصلت را بجان و دل خريدارم هنوز


هديه تولد براي آقايان

تا باغم عشق تو مرا كار افتاد
بيچاره دلم در غم بسيار افتاد
بسيار فتاده بود اندر غم عشق
اما نه چنين زار كه اينبار افتاد

کارت ويزيت هاي عجيب

هرگز وجود حاضر غايب شنيده اي………………من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است

خريد پستي کادو سالگرد ازدواج

دگر گوشي به آغوش درم نيست صداي آشناي باورم نيست

بغير از لاشه ي پوشيده دل درين خانه کسي هم بسترم نيست

هديه به دختر

چرخ بود جاي شرف خاک بود جاي تلف
باز رهم زين دو خطر چون بر سلطان برسم
عالم اين خاک و هوا گوهر کفرست و فنا
در دل کفر آمده ام تا که به ايمان برسم

فروشگاه اينترنتي براي خريدکادو تولد

شبي از آسمون چيدم ستاره

بديدم صورتش همچون نگاره

ببوييدم سر شب تا گل صبح

فرستادم به آسمون دوباره

خانم ها از چه هديه خوششان مياد

مـن بي مـايه كه باشم كه خريدار تو باشم

حيف باشد كه تو يار من و من يار تو باشم

بهترين کادو چيه ؟

مرا بهار سر سير باغ و صحرا نيست
كجا روم كه به از روي تو تماشا نيست
هزار طلعت زيبا به چشم من زشت است
نظر ز روي تو بر روي غير زيبا نيست

فروشگاه هديه

تو به من گفتي مي موني

چي شد امشب تو ميري

تو به من قول داده بودي

ديدي موندم تو اسيري

بهترين هدايا براي تولد دوست

برگير شراب طرب انگيز و بيا
پنهان ز رقيب سفله بستيز و بيا
مشنو سخن خصم که بنشين و مرو
بشنو ز من اين نکته که برخيز و بيا
کلمات کليدي براي کادوي خوب دخترها براي نامزدشان :

tage

 • كادو تولد بهترين هديه براي تولد مرد ها الا اي سرو قدت نخله طورز روي اتشينت دهر پر نوربسوزد هر كه شد نزديك اتشبسوزم گر از اين اتش شوم دورفروشگاه هديه مرا عهديست با جانان که تا جان در بدن دارمهواداران کويش را چو جان […]
 • يک خريد براي روززن هديه براي دختر کادوي تولدت يه اسمون شاپرکهنامه ي تبريک من تو دستاي قاصدکهاينارو گفتم تا بدوني عزيزم بانمکم تولدت مبارکههديه مناسب جهت تولد يک خانمامروز هوا دوبارهحس قشنگي دارهنم نم عشق و مستياز آسمون […]
 • هديه براي متولد مهر فروشگاه هديه من ميرم بسه ديگه طاقت موندن ندارمبين اين همه گناه حس واسه نوشتن ندارمبزرگترين گناه من باور عشقت بود و بساين آخرين نوشتم همراه آخرين نفسهديه هاي مخصوص روز معلم چو رخت خويش بر بستم از اين خاکهمه […]
 • بهترين هديه براي دختر کادو براي روز معلمدرد را با پيچک لبخند مي پيچم به خويشتا دلت غمگين نگردد هر زمان پيش منيهديه دادن گل براي احترامدخترک رفت ولي زير لب اين را مي گفت:" او يقيناً پي معشوق خودش مي آيد ! "پسرک ماند ولي روي لبش […]
 • هديه خوب براي تولد همسر بهترين هديه تولدبراي مردان جهان ماندگار است و ما رفتنيبه گيتي نماند به جز گفتني ماه هاي شال ماهي كه بر بام شكوه آمده استآئينه ز دست تو ستوه آمده استخورشيد اگر گرم تماشاي تو نيستدلگير نشو ز پشت كوه آمده است !! […]
 • فروش هديه تولد چي براي سورپرايز کردن نامزدم بخرم صـد بـار بـدي كردي و ديدي ثمرش راخوبي چه بدي داشت كه يك بار نكرديکادويي تولد کاش در سينه مرا اين دل ديوانه نبوديا اگر بود اسير غم جانانه نبودرخ گل, مايه ي سودا و گرفتاري شدور […]
 • کادو مناسب پسر بچه پنج ساله کادوي مناسب براي روز معلممن اگر کسي رو داشتم ديگه در به در نبودم / با غم غربت و اندوه ديگه همسفر نبودم . . .خريد کادو تولد؟هر وقت که دل کسي رو شکستي روي ديوار ميخي بکوب تا به يادت باشه که دلشو شکستي هر وقت که […]
 • کادو تولد براي دختر خريد اينترنتي زيباترين هديه ها نگارا چشم تو ختم زمان استکه روح زندگي در آن نهان استهر آنکس با نگاهت آشنا گشتيقين تا روز محشر درامان استكادوي روز آشنايي بهـــــار بــــودم چـــه زود خــــــزان […]
 • بهترين کادو تولد کادو جانا همه اميد من امروز توييهستند دگران وليک دلسوز توييشادند جهانيان به نوروز و به عيدعيد من و نوروز من امروز توييفروش عطر ماه تولد عمر گرانمايه درين صرف شدتا چه خورم صيف و چه پوشم شتااي شکم خيره به ناني […]
 • خريد اينترنتي هديه براي خانمها هديه روز معلم زن رفت در ظلمت غم آن شب و شبهاي دگر همنگرفتي دگر از عاشق آزرده خبر همنكني ديگر از آن كوچه گذر همبي تو اما به چه حالي من از آن كوچه گذشتم؟...غذاي شام تولداقايانآمدم تا واپسين ساعات عشق خويش رادر […]
 • بهترين کادو تولد واسه تولد زن کادو چي بگيريمبي دوست شبي نيست که ديوانه نباشم ، مستي کنم و ساکن ميخانه نباشمدوست ان نيست که هر لحظه کنارش باشي ، دوست آن است که هر لحظه بيادش باشي.يه هديه خوب براي همسرمماه از زمستون ميگذره . . […]
 • هديه مناسب براي روز دختر چه کادويي بگيريمز آن نامه اي كه دادي و زان شكوه هاي تلختا نيمه شب بياد تو چشمم نخفته استاي مايه ي اميد من اي تكيه گاه دورهرگز مرنج از آنچه به شعرم نهفته است براي تولد نامزدم چي بخرم ز زلف تو پريشان روزگارمبه […]
 • هديه تولد دخترونه هديه تولد يه عاشق به معشوقش چي ميتونه باشه؟ جز نقش تو در نظر نيامد ما راجز کوي تو رهگذر نيامد ما راخواب ارچه خوشامد همه را درعهدتحقا که به چشم در نيامد ما راکادوي تولدبرايدختر مي كشمت سوي خويش . اين كشش قلب […]
 • خريد هديه خاص هديه تولد چي خوبه؟ امشب ز غمت ميان خون خواهم خفتوز بستر عافيت برون خواهم خفتباور نکني خيال خود را بفرستتا درنگرد که بي تو چون خواهم خفتخريد اينترنتي کادوي تولد تو پشيمون شــدي و مـــن حالا صندوقچه […]
 • کادوبراي دختر18سال چي بخرم روز اول بهترين کادو براي دوست دخترم درين غــــربت ســـرا بيمــــــــــار و زارمبــــه کنج بيکســـــي زار و نـــــــــــــزارمبيــــــا جـــانا شبــي حال دلـــم پــــــــــرسدمـــــي تسکين شـــــــود درد […]
 • خريد هديه براي دختر اينترنتي کادو براي سالگرد ازدواج جووني هم بهاري بود و گذشتبه ما يک اعتباري بود و گذشتميون ما و تو يک الفتي بودکه ان هم نو بهاري بود و گذشتهديه به دختر منشين با بدان که صحبت بدگر چه پاکي تو را پليد کندافتابي بدين بزرگي […]
 • عکس کادو برا عشقت فروشگاه کادو نهنگي بچه خود را چه خوش گفتبه دين ما حرام امد کرانهبه موج اويز و از ساحل بپرهيزهمه درياست و ما را اشيانهبهترين به آقايانمن در اين آيه تو را آه کشيدم آه ...........من در اين آيه تو را به درخت و آب […]
 • هديه مناسب پسر 13 سال عروسک و گل و کادوشيرين تر از عسل هم ميتوان آفريد اما به شرط آنکه من آن زنبور سرباز دل باخته باشمو تو آن تنها گلي که نصيب من شده است . . .براي روز معلم چي بخرم؟چون غروب خيلي قشنگه ؛ تو خود ؛ خود غروبيچي بگم […]
 • چه هديه‌اي واسه سالگرد ازدواج واسه دوستم مناسب است؟ هديه ويژه به نامزدم نفهميدم كه چشمه تو به من خيات ميكنهدلت پيشه قريبه اي ازم شكايت ميكنهانتخاب هديه براي خانم ها راست اين زلف پريشان كه به رو مي فكنيبه درستي دل جمعي به جفا مي شكنيدل و جان و تن من باد فداي تو […]
 • کادوي تولد براي دختر5ساله کادو براي سالگرد ازدواج من از عاشق شــدن باکي ندارمولــي از عاشقـــي اندر فـــــرارمبراي نامزدم چي بخرم ديشب کلام نقره ي نازت عجيب بودبا من که آشناي تو بودم ، غريب بودبود و ميهمان و تو و ماه و آسمانزيبا خيال […]
 • بهترين هديه براي پسر5ساله انتخاب هديه براي خانم ها مـن بي مـايه كه باشم كه خريدار تو باشمحيف باشد كه تو يار من و من يار تو باشمکادوي تولد براي شوهر چو با جامش لبم تركرد خنديدغمم را چون سبكتر كرد خنديدپياله در پياله جام در جامدلم را […]
 • بهترين هديه براي خانمت در سال جديد هديه ويژه به نامزدم ببارد ابر باران بر بهاراندو چشم من به روي گلعزارانبتابد برق اندر ابر هر دمچو اه عاشقان در هجر يارانخريد کادوي سالگرد ازدواج براي آقايان سرگشته ز يک گناه بايد بودنبهر دگري تباه بايد بودنهر […]
 • براي مردا کادوچي بگيريم هديه تولد براي خانمها اين قافله ي عمر عجب ميگذرددرياب دمي که با طرب ميگذردساقي غم فرداي حريفان چه خوريپيش آر پياله را که شب ميگذردكادوي ازدواج براي اقايان مـــــرا آمــــوخـتــــي آواره باشـــمبـه درگــاه […]
 • کادوي تولددختر هديه مناسب جهت تولد يک خانمي تنها دليل رد کردن هر دليل و اي تنها بهانه ي آوردن هر بهانهعاشق مهرباني تؤام…. براي من بمان و بدان که تو تنها بهانه براي بودني كادو براي همسراز همان روزي که پاي تو به اين دنيا […]
 • خريد کادو براي مردان بهترين کادو چيه ؟ خوشا آنان كه هر شامان ته وينندسخن با ته گرند با ته نشينندمو كه پايم نبي كايم تو وينمبشم كانان بوينم كه ته وينندماندگارترين هديه،هديه ايست كه تك و بي همتا باشد گر بوسه مي خواهي بيا يک نه دو […]
 • کادوي تولد براي دوست دختر کادو دادن به دخترسالروز تولدت را تسليت ميگم به فرشته هاي آسمون !چون 20 سال پيش ازشون جدا شدياما تبريک ميگم به خودم، چون فرشته زميني من شديتولدت مبارکمتولدين خرداد چه کادويي دوست دارندروز تولد تو و گرچه نه يم […]
 • كادوي تولد براي دختر بچه 3 ساله بهترين کادوي تولد کودک دختر نوروز جشن ميلاد سپيده به باران يك سبد لبخند داديتو دست زرد ياس خسته اي را به چشم عاشقان پيوند داديهديه تولد+آقايان پروانه صفت دور رخ شمع تو گرديم ....... در رخنه بر آن قلب تو بي فن […]
 • بهترين هديه براي شوهرم ك خاص باشه کادوي روز معلممي گويند خدا تنهاست ما که خدا نيستيم پس چرا تنهاييم؟فروشگاه اينترنتي هديه به مناسبتاينو ترجمه کن:{ P/I> üw9> }فارسي بخون. نوشته: دوست دارمبهترين هديه روز معلممن يک نامه عاشقانه ام ، بازم کن / […]
 • هديه تولد دخترونه هديه هاي مخصوص روز معلم نگاهم ميل طغيان دارد ا مشبگلويم بغض باران دارد امشببراي خلوت خود همزبانيدل من چشم گريان دارد امشبهداياي تولد به نسيمي همه ي راه به هم ميريزد کي دل سنگ تورا اه به هم ميريزد سنگ […]
 • هديه ي مناسب 18ساله ها فروشگاه هديه هفت تا آسمون پر از گلاي ياس و ميخکبا صد تا دريا پر عشق و اشتياق و پولکيه قلب عاشق با يه حس بي قرار و کوچکفقط مي خواد بهت بگه تولدت مبارکيك شعر براي روز معلم براي بچه ها سر بلندي گر تو خواهي در […]
 • براي تولد عشقم چي بخرم هديه براي مردان متولد مهرچه بخريم؟ من زنده بودم اما انگار مرده بودماز بس که روزها را با شب شمرده بودميک عمر دور و تنها تنها بجرم اين کهاو سرسپرده مي خواست ‚ من دل سپرده بودميک هديه شيک براي خانمهامرا صد بار […]
 • چه کادويي ميشه براي عشقت بخري؟ بهترين كادو براي متولدين خرداد هر روز و شب ز زلف رخ يار مهوشمچون اتش اندر ابم و چون مو در اتشمزان زلف درهمي كه پريشان به روي تستاشفته حالت هستم و خاطر مشوشمهمسر مناسب براي متولدين اسفند با من غريبي مي كني هر […]
 • متن خاطره به يك دوست هديه عروسيقتي نگاه تو به دنيا افتاديک حس عجيب در دل ما افتاددر گوش بهار ، آسمان چيزي گفتنام تو سر زبان گلها افتادتولدت مبارک کادوي هديه به دوست دخترتو يک تولدي شدي به قلب زخمي ام ببينکه با تو من ظهور شدم احيا […]
 • هديه براي تولد مرد پيشنهاد هديه مناسب براي آقايون شب تاريك ، شده حاكم چشم و دل منبا من شب زده حتي سحري نيست كه نيستدخترها از چه چيز خوششان مي ايد به سراغ من اگر مي اييدنرم و اهسته قدم بر داريدتا مبادا كه ترك برداردچيني نازك […]
 • فروشگاه هديه هديه اي براي خانمهااگه فراموشم کني مي رم سراغ سرنوشتمي گم چرا اسم منو فقط تو قلب تو نوشتاگه فراموشم کني سلطان قصر قم مي شممثل يه شمع بي فروغ لحظه به لحظه کم مي شمبهترين هديه براي نامزد مرداي دلت تکه ابر بهاري […]
- ك.ك:

کادوي خوب دخترها براي نامزدشان

کادوي خوب دخترها براي نامزدشان

کادوي خوب دخترها براي نامزدشان

-

کادوي خوب دخترها براي نامزدشان

- Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

WordPress